20190926_GR

Overlijden van de Heer Vincent Molenberg - Eerbetoon

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Verkiezing van de plaatsvervanger Voorzitter van de gemeenteraad.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijzigingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Aanduiding van de vertegenwoordigers van de gemeente in de P.W.A. van Oudergem V.Z.W. - Wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Bodycams: principeakkoord

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Virtuele weggeefwinkel - reglement - gebruiksvoorwaarden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Eco-team - Overeenkomst "Bike Experience 2019"met Pro Vélo - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Intrekking van het gemeentelijk reglement betreffende de bezetting van beveiligde fietsboxen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Autoloze dag van 22 september 2019 : Reglement van inwendig bestuur

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2019 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Organisatie van tentoonstellingen in het Rood Klooster in samenwerking met Leefmilieu Brussel - Overeenkomst betreffende het ter beschikking stellen van de tentoonstellingsruimte van het Portierhuis

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Vrijwillige samenwerkingsovereenkomst over de coördinatie inzake de uitvoering van het inspectiewetboek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Subsidie 2019 ten gunste van de sportverenigingen van Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Overeenkomst tussen de Federale Staat en de gemeente Oudergem, voorzien door het koninklijk besluit van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - vernieuwing 2019.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Aankoop van een terrein gelegen 160 Triomflaan te Oudergem.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Overeenkomst tot aanstelling van een veiligheidscoördinator, ontwerp en verwezenlijking voor de renovatiewerken van het gebouw gelegen 87 Kouterlaan.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer

Vastelling van de basishuren van het gebouw gelegen 10 Krijgkundestraat.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.09.2019

Meer