Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019 - Goedkeuring

DE RAAD,
Gelet op het nieuwe gemeentewet, artikels 108 en 108bis
Gelet op zijn huisoudelijke reglement, artikels 49, 50 en 51 ;
Gelet op het voorstel voor het proces-verbaal ;
BESLIST
om het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad op 27.06.2019 geod te keuren.