Overlijden van de Heer Vincent Molenberg - Eerbetoon

De Raad zal beginnen met een minuut stilte voor de heer Vincent Molenberg.
Het woord zal dan worden gegeven aan mevrouw Élise Willame, de Heer Jeremy Van Gorp, mevrouw Vanessa Rigodanzo en de Heer Didier Gosuin.
De raad neemt akte van het overlijden van de Heer Vincent Molenberg, gemeenteraadslid.