Een nieuwe ruimte voor lokale democratie

De Assemblee van de Inwoners van Oudergem is een nieuwe ruimte voor lokale democratie.

Om de Assemblee van de Inwoners samen te stellen werd het gemeentelijk grondgebied verdeeld in 10 historische wijken. Elk van deze wijken krijgt 10 vertegenwoordigers die worden geloot: samen vormen zij een Wijkvergadering; deze personen zijn statistisch gezien representatief voor de bevolking van hun wijk.

De Assemblee van de Inwoners bestaat dus uit 10 Wijkvergaderingen die telkens 10 vertegenwoordigers tellen; in totaal telt de Assemblee dus 100 vertegenwoordigers. Zij komen zesmaal per jaar samen.

De Assemblee van de Inwoners van Oudergem krijgt twee grote opdrachten:

  • deelnemen aan de uitwerking van de wijkprojecten en de grote gemeentelijke dossiers ;
  • de Gedeelde Begroting van Oudergem helpen beheren : een enveloppe van meer dan € 500.000 die ter beschikking wordt gesteld van alle inwoners met als doel nieuwe projecten te bedenken.

Er is geen enkele voorafgaande kennis vereist om deel uit te maken van de Assemblee van de Inwoners . De Assemblee komt voor het eerst samen op 21 maart.

Zo uw naam wordt geloot tijdens de tweede fase van de loting, krijgt u daarvan persoonlijk kennis in de eerste week van de maand maart .

 

Om in te schrijven voor de tweede fase van de loting vult u onderstaand inschrijvingsformulier in .

Om te weten hoe de tweede fase van de loting zal verlopen : klik hier


 

 

 

Update - 24.02.2020

Registraties gesloten. Tweede fase van de lopende loting.