Gemeentelijke motie tot afkondiging van de economische en sociale noodtoestand, ingediend door Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck (namens de MR-OpenVLD-Fractie)

Het punt wordt van de dagorde gehaald.