Gemeenteraad - Moties

Motie ter bestrijding van elke vorm van discriminatie bij de toekenning van federale steun voor energie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Motie die oproept tot het behoud van meerdere zones "honden onder controle" in het Zoniënwoud

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Motie die oproept tot de toegankelijkheid en de nabijheid van geldautomaten in de gemeente Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Motie betreffende de invoering van het eenrichtingsverkeer op de Fraiteurbrug voor het autoverkeer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Motie tot herbevestiging van het neutraliteitsbeginsel van het gemeentebestuur en zijn ambtenaren en medewerkers.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Voorstel tot motie houdende het verzoek tot plaatsing van platen met historische en pedagogische uitleg naast standbeelden van publieke figuren en herdenkingsplaten, inzonderheid in het kader van de nagedachtenis van de Belgische koloniale periode

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Motie tegen geweld en discriminatie ten aanzien van vrouwen en de erkenning van feminicide

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Evaluatie van de Motie « Oudergem Gastvrije gemeente » : Kennisneming

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Motie waarin de verschillende overheidsniveaus binnen de Belgische staat worden opgeroepen om de klimaatopwarming actief te bestrijden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Motie: “Zero plastic in de gemeentediensten van Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer