Gemeenteraad - 27.01.2022

De dossiers van de zitting

002/27.01.2022/A/0001 - Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021 - Goedkeuring

002/27.01.2022/A/0002 - Mededelingen : Virtuele vergadering van de Gemeenteraad via videoconferentie

002/27.01.2022/A/0003 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

002/27.01.2022/A/0004 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

002/27.01.2022/A/0005 - Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen

002/27.01.2022/A/0006 - Ontslag als Burgemeester - Aktename

002/27.01.2022/A/0007 - Ontslag van de Voorzitter van de Gemeenteraad - Aktename

002/27.01.2022/A/0008 - Aanhangsel bij de overeenkomst betreffende de inzameling van afgewerkte olie en vet op het grondgebied van Oudergem door de firma Quatra

002/27.01.2022/A/0009 - 24ste vernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de gemeente Oudergem - contract AUD-025.

002/27.01.2022/A/0010 - Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de Preventieprogramma tegen schoolverzuim - Voorwaarden voor het beschikbaar stellen van een bedrag van 63.479,-€ ter dekking van de kosten in verband met D.A.S voor de periode van 15.10.2021 tot 31.08.2024.

002/27.01.2022/A/0011 - Goedkeuring van de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een woning aan de conciërge van de school "Les Marronniers", gelegen waversesteenweg 1179 te 1160 Oudergem

002/27.01.2022/A/0012 - Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2020-2021 - Rekening

002/27.01.2022/A/0013 - Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31.03.2021

002/27.01.2022/A/0014 - Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30.06.2021

002/27.01.2022/A/0015 - Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30.09.2021

002/27.01.2022/A/0016 - Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31.03.2021

002/27.01.2022/A/0017 - Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30.06.2021

002/27.01.2022/A/0018 - Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30.09.2021

002/27.01.2022/A/0019 - Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de toestand van de vaccinatie in Oudergem

002/27.01.2022/A/0020 - Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de herinrichting van de Visserijwijk

002/27.01.2022/A/0021 - Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI), van de Heer Jeremy Van Gorp en van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over inbraken in Oudergem

002/27.01.2022/A/0022 - Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over regenwater in de omgeving van Demeystation

002/27.01.2022/A/0023 - Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over het gewestelijk parkeerbeleid

002/27.01.2022/A/0024 - Mondelinge vraag van mevrouw Anastasia Bakounine en meneer François Lebovy (ECOLO-GROEN): Restauratie en verfraaiing van de kilometerpalen op de Waversesteenweg en van de oude tolpoort op de Waversesteenweg