Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging

DE RAAD,
Gezien de artikelen 52 en 53 van het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad;
Gezien het artikel 120 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST
volgt de samenstelling van de commissies van de Gemeenteraad te wijzigen :
Commissie 1 -  Voorzitter : Stéphanie Paulissen
Effectief
Plaatsvervanger
Marie-Pierre Bauwens
Pauline Vermeiren
Christine Bogaert
Michel Blampain
Jasmine Boumraya
Anastasia Bakounine
Valérie Cops
Véronique Artus
Isabelle Désir
Véronique Artus
Didier Gosuin
Marc Vandame
Christian Grétry
Pauline Vermeiren
Martine Maelschalck
-
Christophe Magdalijns
Jean-Claude Vitoux
Didier Molders
Marc Vandame
Vincent Molenberg
Anastasia Bakounine
Stéphanie Paulissen
Jean-Claude Vitoux
Matthieu Pillois -
Vanessa Rigodanzo
-
Jeremy Van Gorp
-
Nathalie Wyns
-
Commissie 2 -  Voorzitter  : Véronique Artus
Effectief
Plaatsvervanger
Véronique Artus
Valérie Cops
Anastasia Bakounine
Vincent Molenberg
Christian Grétry
Jasmine Boumraya
Christophe Magdalijns
Isabelle Désir
Stéphanie Paulissen
Christine Bogaert
Matthieu Pillois -
Vanessa Rigodanzo
-
Jeremy Van Gorp
Martine Maelschalck
Marc Vandame
Didier Molders
Ingrid Venier
Michel Blampain
Pauline Vermeiren
Marie-Pierre Bauwens
Jean-Claude Vitoux
Isabelle Désir
Nathalie Wyns
-
Commissie 3 -  Voorzitter  : Didier Molders
Effectief
Plaatsvervanger
Anastasia Bakounine
Christian Grétry
Michel Blampain
Marc Vandame
Jasmine Boumraya
Christian Grétry
Valérie Cops
Véronique Artus
Dider Gosuin
Stéphanie Paulissen
Didier Molders
Isabelle Désir
Vincent Molenberg
Pauline Vermeiren
Marie-Pierre Bauwens
Pauline Vermeiren
Vanessa Rigodanzo
-
Jeremy Van Gorp
Martine Maelschalck
Ingrid Venier
Chrsitine Bogaert
Jean-Claude Vitoux
Christophe Magdalijns
Nathalie Wyns
-
Commissie 4 -  Voorzitter  : Vincent Molenberg
Effectief
Plaatsvervanger
Anastasia Bakounine
Jasmine Boumraya
Michel Blampain
Valérie Cops
Christine Bogaert
Ingrid Venier
Isabelle Désir
Véronique Artus
Didier Gosuin
Jean-Claude Vitoux
Martine Maelschalck
Jeremy Van Gorp
Christophe Magdalijns
Jean-Claude Vitoux
Vincent Molenberg
Marie-Pierre Bauwens
Stéphanie Paulissen
Dider Molders
Matthieu Pillois -
Vanessa Rigodanzo
-
Marc Vandame
Didier Molders
Pauline Vermeiren
Christian Grétry
Nathalie Wyns
-
Commissie 5 -  Voorzitter : Marc Vandame
Effectief
Plaatsvervanger
Véronique Artus
Isabelle Désir
Marie-Pierre Bauwens
Jasmine Boumraya
Christine Bogaert
Christophe Magdalijns
Valérie Cops
Isabelle Désir
Christian Grétry
Vincent Molenberg
Martine Maelschalck
Jeremy Van Gorp
Didier Molders
Michel Blamapain
Vanessa Rigodanzo
-
Marc Vandame
Michel Blampain
Ingrid Venier
Didier Gosuin
Pauline Vermeiren
Anastasia Bakounine
Jean-Claude Vitoux
Stéphanie Paulissen
Nathalie Wyns
-
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.