Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging

DE RAAD,
Gezien de artikelen 52 en 53 van het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad;
Gezien het artikel 120 van de nieuwe gemeentewet;
BESLIST
volgt de samenstelling van de commissies van de Gemeenteraad te wijzigen :
Commissie 1
Financiën, Personeel, Veiligheid, Burgerparticipatie, Preventie, Huisvesting
Voorzitter : Stéphanie Paulissen
Effectief
Plaatsvervanger
Marie-Pierre Bauwens
Pauline Vermeiren
Christine Bogaert
Michel Blampain
Jasmine Boumraya
Anastasia Bakounine
Valérie Cops
Véronique Artus
Isabelle Désir
Véronique Artus
Didier Gosuin
Marc Vandame
Christian Grétry
Pauline Vermeiren
François Lebovy Anastasia Bakounine
Martine Maelschalck
-
Christophe Magdalijns
Jean-Claude Vitoux
Carinne Lenoir
Marc Vandame
Stéphanie Paulissen
Jean-Claude Vitoux
Matthieu Pillois -
Vanessa Rigodanzo
-
Jeremy Van Gorp
-
Nathalie Wyns
-
Commissie 2
Burgerlijke Stand, Bevolking, Europese zaken, Sports, Animaties
Voorzitter  : Véronique Artus
Effectief
Plaatsvervanger
Véronique Artus
Valérie Cops
Anastasia Bakounine
François Lebovy
Christian Grétry
Jasmine Boumraya
Christophe Magdalijns
Isabelle Désir
Stéphanie Paulissen
Christine Bogaert
Matthieu Pillois -
Vanessa Rigodanzo
-
Jeremy Van Gorp
Martine Maelschalck
Marc Vandame
Carinne Lenoir
Ingrid Venier
Michel Blampain
Pauline Vermeiren
Marie-Pierre Bauwens
Jean-Claude Vitoux
Isabelle Désir
Nathalie Wyns
-
Commissie 3
Onderwijs, Buitenschoolse activiteit, Academie, Sociale Pomotie, lokale economie, Vlaamse zaken, Gelijke kansen beleid, IT-ontwikkeling.
Voorzitter  : Carinne Lenoir
Effectief
Plaatsvervanger
Anastasia Bakounine
Christian Grétry
Michel Blampain
Marc Vandame
Jasmine Boumraya
Christian Grétry
Valérie Cops
Véronique Artus
Dider Gosuin
Stéphanie Paulissen
François Lebovy Pauline Vermeiren
Carinne Lenoir
Isabelle Désir
Marie-Pierre Bauwens
Pauline Vermeiren
Vanessa Rigodanzo
-
Jeremy Van Gorp
Martine Maelschalck
Ingrid Venier
Chrsitine Bogaert
Jean-Claude Vitoux
Christophe Magdalijns
Nathalie Wyns
-
Commissie 4
Stedenbouw, Leefmilieu, Publieke ruimte, Mobiliteit, Cultuur, bibliotheken
Voorzitter  : François Lebovy
Effectief
Plaatsvervanger
Anastasia Bakounine
Jasmine Boumraya
Michel Blampain
Valérie Cops
Christine Bogaert
Ingrid Venier
Isabelle Désir
Véronique Artus
Didier Gosuin
Jean-Claude Vitoux
François Lebovy Marie-Pierre Bauwens
Martine Maelschalck
Jeremy Van Gorp
Christophe Magdalijns
Jean-Claude Vitoux
Stéphanie Paulissen
Carinne Lenoir
Matthieu Pillois -
Vanessa Rigodanzo
-
Marc Vandame
Carinne Lenoir
Pauline Vermeiren
Christian Grétry
Nathalie Wyns
-
Commissie 5
Solidariteiten en Sociale cohesie, Sociale coördinatie, Jeugd, Seniors Werkgelegenheid-Vorming, Peuterzorg, Volkgezondheid, Dierenwelzijn
Voorzitter : Marc Vandame
Effectief
Plaatsvervanger
Véronique Artus
Isabelle Désir
Marie-Pierre Bauwens
Jasmine Boumraya
Christine Bogaert
Christophe Magdalijns
Valérie Cops
Isabelle Désir
Christian Grétry
François Lebovy
Martine Maelschalck
Jeremy Van Gorp
Carinne Lenoir
Michel Blamapain
Vanessa Rigodanzo
-
Marc Vandame
Michel Blampain
Ingrid Venier
Didier Gosuin
Pauline Vermeiren
Anastasia Bakounine
Jean-Claude Vitoux
Stéphanie Paulissen
Nathalie Wyns
-
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.