Bestuur & Politiek

Gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 - overeenkomst inzake elektronische apparatuur - ratificatie

DE RAAD,
Gelet op de artikelen 117 en volgende van de nieuwe gemeentewet ;
BESLIST

om het overeenkomst inzake elektronische apparatuur te ratificeren.