Goedkeuring overeenkomst met VGC betreffende culturele infrastructuur voor de periode 2020-2025.

 
De raad;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het decreet van de Vlaamse raad houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001, gewijzigd bij de decreten van 5 juli 2001, 20 december 2002, 21 maart 2003, 24 december 2004, 23 december 2005, 30 juni 2006, 13 juli 2007 en 6 juli 2012;
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Oudergem van 27.11.2014 betreffende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid houdende: de intentieverklaring;
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Oudergem van 27.11.2014 betreffende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid houdende: de overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en de Vlaamse gemeenschapscommissie;
Gelet op het feit dat er opnieuw een convenant Lokaal Cultuurbeleid tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het gemeentebestuur afgesloten wordt tot 2025.
Gelet op het schrijven van de Vlaamse Gemeenschapscommissie dat er een lokale overeenkomst met lokale afspraken betreffende infrastructuur, tussen het Gemeenschapscentrum en het Gemeentebestuur dient afgesloten te worden.
Gezien deze overeenkomst de lokale afspraken bundelt betreffende infrastructuurgebruik tussen het lokale Gemeenschapscentrum (GC Den Dam) en het Gemeentebestuur van Oudergem.
Beslist
De overeenkomst met VGC betreffende culturele infrastructuur voor de periode 2020-2025 goed te keuren.