Hoe verloopt de tweede fase van de loting ?

De informatie die u bij het inschrijven via onderstaand formulier heeft verstrekt, wordt anoniem gemaakt. Daarna wordt die informatie ingevoerd in de wiskundige software van een erkende onafhankelijke stichting ( https://www.sortitionfoundation.org/   ). Deze stichting verricht de loting door deze informatie te kruisen met de sociaal-demografische gegevens van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse. Daarna geeft deze stichting ons kennis van de nummers die werden geloot, zodat we die kunnen vergelijken met de initiële gegevens. Uw persoonsgegevens worden dus op geen enkel ogenblik doorgegeven aan een derde.

Deze procedure heeft tot doel een statistisch gezien representatief panel samen te stellen. Na afloop van deze 2 de loting zal de samenstelling van de Assemblee van de Inwoners van Oudergem immers representatief zijn voor de samenstelling van de gemeentelijke bevolking.

Zo uw naam wordt geloot tijdens deze tweede fase, krijgt u daarvan persoonlijk kennis in de tweede week van de maand mei.

 

Om in te schrijven voor de tweede fase van de loting vult u onderstaand inschrijvingsformulier in .

Om meer te weten over de Assemblee van de Inwoners : klik hier