La Maison des Jeunes d'Auderghem - samenstelling

DE RAAD,
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op artikel 120, § 2 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de statuten van de vzw "Maison des Jeunes d'Auderghem"
Gezien de mail van de ECOLO-GROEN-fractie die een nieuwe vertegenwoordiger wil aanwijzen ;
BESLUIT
voor de groep ECOLO-GROEN Mevrouw Sarah Gigot  (sarahgigot55@hotmail.com - Kleine Wijngaardstraat 117 op 1160 Oudergem) te benoemen tot lid van vzw "Maison des Jeunes d'Auderghem" ter vervanging van de heer Adrien 't Kint.