« Les Cuisines Bruxelloises » - Wijziging van de statuten

DE RAAD,
Gelet op het Nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikels 117 tot 122
Gezien de ordonnantie van 05.07.2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten;
Herziening van de beraadslaging #002/29.06.2018/A/0015# over Gemeentelijke schoolcentra en speelpleinen - Bereiding en levering van maaltijden - Toetreding tot de vereniging van publiek recht "De Brusselse Keukens".
Overwegende wat volgt:
Verschillende statutenwijzigingen staan op de agenda van de buitengewone Algemene Vergadering van 25.10.2021 van de publiekrechtelijke vereniging Les Cuisines Bruxelloises.
De nieuwe statuten zijn als bijlage bij het dossier gevoegd.
BESLIST
  • Goedkeuring van de wijziging van de statuten van de publiekrechtelijke vereniging Les Cuisines Bruxelloises ;
  • Deze beslissingen overmaken aan de publiekrechtelijke