Bestuur & Politiek

Mededelingen : College van Burgemeester en Schepenen - huishoudelijk reglement - wijziging

DE RAAD,
Gelet op artikel 104 van de Nieuwe Gemeentewet;
NEEMT KENNIS
van het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen