Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

DE RAAD :
Gezien het nieuwe gemeentewet, artikel 133bis ;
is verzocht nota te nemen van besluiten van het Burgemeester hieronder:
 1. Besluit van de Burgemeester toestemmende de tijdelijke installatie van een Food Truck, Pinoy plein, op donderdag 29 november 2018
 2. Besluit van de Burgemeester toestemmende het ren van 10 km van de vzw Cse Wolu op 13 maart 2019
 3. Vergunning van de beheerder : RL/2018/065
 4. Vergunning van de beheerder : RL/2018/066
 5. Vergunning van de beheerder : RL/2018/067
 6. Vergunning van de beheerder : RL/2018/068
 7. Vergunning van de beheerder : RL/2018/069
 8. Vergunning van de beheerder : RL/2018/070
 9. Vergunning van de beheerder : RL/2018/071
 10. Vergunning van de beheerder : RL/2018/072
 11. Vergunning van de beheerder : RL/2018/073
 12. Vergunning van de beheerder : B1 191582
 13. Vergunning van de beheerder : B1 192597
 14. Vergunning van de beheerder : B1 189405
 15. Vergunning van de beheerder : B1 190291
 16. Vergunning van de beheerder : B1 171033
 17. Vergunning van de beheerder : B1 185268
 18. Vergunning van de beheerder : B1 180731
 19. Vergunning van de beheerder : B1 192767
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.