Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

DE RAAD :
Gezien het nieuwe gemeentewet, artikel 133bis ;
is verzocht nota te nemen van besluiten van het Burgemeester hieronder:
  1. Politiebesluit van de Burgemeester van 12 juni 2020 dat een einde maakt aan de opeising van een grote koelcel in het sportcentrum van het Zoniënwoud, Waversesteenweg, 2057 in 1160 Brussel, om tegemoet te komen aan de behoeften van de dienst "Bevolking - Burgerlijke Stand - Begraafplaats" van de gemeente Oudergem naar aanleiding van de COVID-19-epidemie
  2. Besluit van de Burgemeester toestemmende voor de organisatie van rommelmarkten op het grondgebied van Oudergem vanaf maandag 8 juni 2020
  3. Besluit van de Burgemeester toestemmende de installatie van degustatiestands in de buurt van de wekelijkse "SAINT-JULIEN" -markt vanaf 19 mei 2020
  4. Besluit van de burgemeester om het dragen van maskers op bepaalde openbare plaatsen in Oudergem op te leggen
  5. Besluit van de Burgemeester die de doorloop  op Oudergem van de ECOTRAIL op zaterdag 5 september toelaat
  6. Besluit van de Burgemeester toestemmende het filmen van een filmscène in het Bergoje Park op 4 september 2020
  7. Besluit van de Burgemeester toestemmende de organisatie van de vlooienmarkt met barbecue, Vignettestraat op de 6 september 2020
  8. Besluit van de Burgemeester toestemmende  de installatie  van een Food truck tijdelijke, Emile Lebonlaan, op de 20 september 2020
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.