Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

DE RAAD :
Gezien het nieuwe gemeentewet, artikel 133bis ;
is verzocht nota te nemen van besluiten van het Burgemeester hieronder:
  1. Besluit van de Burgemeester toestemmende de Maxou Course, de vertrek  doet van Jean Van Horenbeeckstraat  op de 29 november 2020
  2. Besluit van de burgemeester houdende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op het gebied van Oudergem te beperken.
  3. Besluit van de burgemeester houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
  4. Besluit van de burgemeester houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
  5. Besluit van de Burgemeester toestemmende de aperitieven van de Avant-Première op de 8 october 2020
  6. Besluit van de Burgemeester  verwijder de autorisatie toegestaan voor de aperitieven van L'Avant-Première op 8 october 2020
  7. Besluit van de Burgemeester toestemmende het verlengstuk van de kermes van de Transvaal tot 18 oktober 2020
  8. Besluit van de Burgemeester toestemmende de tijdelijke installatie van frituur De Corte op de centrale berm van de Souverainlaan van 10 tot 18 oktober 2020
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.