Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

DE RAAD :
Gezien het nieuwe gemeentewet, artikel 133bis ;
is verzocht nota te nemen van besluiten van het Burgemeester hieronder:
 1. Besluit van de   Burgemeester toestemmende de organisatie van de kermes van het centrum van 21 juni tot 5 juli 2019
 2. Besluit van de Burgemeester dat tijdelijke installatie van het foodtruck “ Amazing street” op Zandgroeflaan op zondag 23 juni 2019 toelaat
 3. Besluit van Burgemeester dat de begrafenis van een persoon gestorven op het gemeentelijk grondgebied in het belang van de volksgezondheid beveelt
 4. Vergunning van de beheerder : B1 161947
 5. Vergunning van de beheerder : B1 185527
 6. Vergunning van de beheerder : B1 193324
 7. Vergunning van de beheerder : B1 219233
 8. Vergunning van de beheerder : B1 186992
 9. Vergunning van de beheerder : B1 214718
 10. Vergunning van de beheerder : B1 219240
 11. Vergunning van de beheerder : B1 218756
 12. Vergunning van de beheerder : B1 220512
 13. Vergunning van de beheerder : B1 220245
 14. Vergunning van de beheerder : B1 168926
 15. Vergunning van de beheerder : B1 220418
 16. Vergunning van de beheerder : B1 215786
 17. Vergunning van de beheerder : B1 215141
 18. Vergunning van de beheerder : B1 216419
 19. Vergunning van de beheerder : B1 222411
 20. Vergunning van de beheerder : B1 215141
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.