Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

DE RAAD :
Gezien het nieuwe gemeentewet, artikel 133bis ;
is verzocht nota te nemen van besluiten van het Burgemeester hieronder:
  1. Besluit van de Burgemeester dat  een promotiecampagne en een fondsenoogst voor  de Vereniging Muco vanaf 31 december 2019, toelaat.
  2. Besluit van de Burgemeester toestemmende dat  een promotiecampagne en een fondsenoogst voor  de ONG Entraide & Fraternité vanaf 31 december 2019, toelaat.
  3. Besluit van de Burgemeester dat  een promotiecampagne en een fondsenoogst voor de l'ASBL Vivre ensemble vanaf 31 december 2019, toelaat.
  4. Besluit van de Burgemeester dat  een promotiecampagne en een fondsenoogst voor l'ONG Ecpat  vanaf 31 december 2019, toelaat.
  5. Besluit van de Burgemeester dat  een promotiecampagne en een fondsenoogst voor l'ONG Louvain Coopération  vanaf 31 december 2019, toelaat.
  6. Besluit van de Burgemeester dat  een promotiecampagne en een fondsenoogst voor l'ilot van 1ste januari 2020 tot 31 december 2019, toelaat
  7. Besluit van de Burgemeester een feest van de Guides Horizons op 15 november 2019, toelaat.
  8. Besluit van de burgemeester die de vijfde  editie van het lopen 10 km Alma op 11 maart 2020 toelaat
  9. Vergunning van de beheerder : AH/SD/DG/2019/003
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.