Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

DE RAAD,
Gelet op artikelen 234 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de volgende opdrachten gegund werden door het Schepencollege:
Referentie
Dienst
Onderwerp
Aanwending uitgave / ontvangst (EUR)
Begrotings-artikelen
#002/13.11.2018/B/0023# Publieke Ruimte Twee aansluitingen maken op de riolering bestemd voor de evacuatie van het afvalwater van de activiteitenzone op het Gemeentelijk Stadion door Vivaqua. 9.673,72 € TVAC 100/724.60
#002/13.11.2018/B/0027# Publieke Ruimte Leggen van een muskietennet op de kribbe Les Mômes - Overheidsopdracht met beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgaven - Aanduiding vande opdrachtnemer 475€ tvac 722/72460
#002/13.11.2018/B/0028# Publieke Ruimte Het leggen van gordijnen in 2 klassen va de cs des Marronniers en 1 sportzaal van de cs du Souverain - Overheidsopdracht met beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgaven - Aanduiding van de opdrachtnemer 2.569,80€ tvac 722/72460
#002/13.11.2018/B/0029# Publieke Ruimte Bescherming van een asbesthoudende paal op cs du Pré des Agneaux - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 292,80€ tvac 722/72460
#002/13.11.2018/B/0031# Publieke Ruimte Vervanging van de agoraspace in de Lambin wijk - Overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's 75000 764/725.60
#002/13.11.2018/B/0077# Peuterzorg Nieuwe Gemeentelijke kribbe "Les Oursons"- aankoop van meubelen en inrichtingsmateriaal - overheidsopdracht van beperkte waarde - vastlegging van de voorwaarden 30000 844/74451
#002/13.11.2018/B/0081# Bibliotheek Achat de matériel informatique 2018 pour les bibliothèques francophones - procédure négociée sur simple facture acceptée - désignation des fournisseurs 809,43 767/74253
#002/13.11.2018/B/0082# Bibliotheek Achat de matériel informatique 2018 pour les bibliothèques francophones - procédure négociée sur simple facture acceptée - désignation des fournisseurs 459 767/74253
#002/20.11.2018/B/0013# Stedenbouw BBP DELTA PARTIM - Gedeeltelijke wijziging van het BBP DELTA PARTIM - Aanrekening van de uitgave met betrekking tot de dienst van de auteur van het ontwerp voor de opstelling van de gedeeltelijke wijziging van het BBP Delta Partim en het verslag van desbetreffende milieueffectenrapporten. 23595 930/74760
#002/20.11.2018/B/0015# Publieke Ruimte Aankoop van een startbooster voor de garage - Opdracht via onderhandelingsprocedure op eenvoudige aangenomen factuur - Goedkeuring van de opdracht en de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 433,42 136/74552
#002/20.11.2018/B/0016# Publieke Ruimte Aankoop van 4 banden voor het voertuig nr 18 - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder. 839,93 136/744.52
#002/20.11.2018/B/0018# Publieke Ruimte Aankoop van materialen voor de sanitaire voor de CS Souverain - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder. 2673,73 722/72460
#002/20.11.2018/B/0020# Publieke Ruimte Aankoop van een schroefmachine voor de Rode Klooster - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder. 257,38 138/74451
#002/20.11.2018/B/0021# Publieke Ruimte Aankoop van een schroefmachine voor de lassers - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder. 555,63 138/74451
#002/20.11.2018/B/0042# Peuterzorg Gemeentelijke kribben - aankoop van meubelen en inrichtingsmateriaal - overheidsopdracht van beperkte waarde - vastlegging van de voorwaarden 22500 844/74451
#002/27.11.2018/B/0028# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij voor DERY Cédric (CEFA) voor de dienst wegenis - Opdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 179,94 100/744.98
#002/27.11.2018/B/0029# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij voor de stewards - Opdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 357,56 100/744.98
#002/27.11.2018/B/0033# Publieke Ruimte Vervanging van watermeter - Opdracht per onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op aangenomen factuur - goedkeuring van de uitgave - aanduiding van de aanbesteder. 382,01 € TVAC 100/724.60
#002/27.11.2018/B/0059# Cultuur Aankoop van 2 jaloezieën voor de kleine kamer op de eerste verdieping 638.78 € 771/72460
#002/27.11.2018/B/0064# Onderwijs - vorming Gemeentelijke schoolcentra - aankoop van meubelen en inrichtingsmateriaal - overheidsopdracht van beperkte waarde 18500 722/74251
#002/27.11.2018/B/0089# Informatica Aankoop van 2 batterijen voor onze UPS (noodbatterijen) ter vervanging van defecte - Lijst van aan te kopen materiaal - aanduiding van opdachtgever. 1980,62 120/74253
#002/27.11.2018/B/0090# Informatica Aankoop van informaticamateriaal (10 pc's HP ProDesk 600 G4, 13 schermen HP en 50 SSD schijven) - Lijst van aan te kopen materiaal - Aanduiding van de aanbesteder. 13.768,71€ (tvac) 120/74253
#002/03.12.2018/B/0015# Publieke Ruimte Aankoop van een radiator voor de wegenis - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder. 544,08 100/74498
#002/03.12.2018/B/0016# Publieke Ruimte Aankoop van 3 ladders voor de Groensdienst - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 842,16 766/74498
#002/03.12.2018/B/0019# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij voor de dienst wegenis - Opdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 1931,95 100/744.98
#002/03.12.2018/B/0021# Publieke Ruimte Het saneren van vochtige muren van IAPS - Overheidsopdracht met beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgaven - Aanduiding van de opdrachtnemer 1.272€ tvac 722/72460
#002/03.12.2018/B/0022# Publieke Ruimte Opname, opslag en beveiligde overbrenging van beelden in het kader van de camerabewaking tegen het sluikstorten op de openbare ruimte - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Vastelling van de voorwarden- Goedkeuring van de uitgave en van het lastenboek 120000 875/744.51
#002/03.12.2018/B/0047# Cultuur Aankoop van en hifi-systeem voor de eerste verdieping van het Kunstcentrum van het Rood-Klooster 159 771/74498
#002/03.12.2018/B/0048# Cultuur Aankoop van 2 tafels voor het Kunstcentrum van het Rood-Klooster 592.90 € 771/74498
NEEM AKTE:
- van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 144.000€ exclusief btw geraand wordt;
- van de beslissingen van het Schepencollege hier omtrent;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Gemeenteontvanger met de bijhorende stukken, alsook ter attentie van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.