Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

DE RAAD,
Gelet op artikelen 234 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de volgende opdrachten gegund werden door het Schepencollege:
Referentie
Dienst
Onderwerp
Aanwending uitgave /      ontvangst (EUR)
Begrotings-artikelen
#002/10.03.2020/B/0010# Publieke Ruimte Aankoop van werkuitrusting voor de lassers - Goedkeuring van de uitgave 223,2 100/744.98
#002/10.03.2020/B/0012# Publieke Ruimte Aankoop van banden voor het voertuig n°18 - Goedkeuring van de uitgave 461,59 136/745.52
#002/10.03.2020/B/0013# Publieke Ruimte Aankoop van een klinkhamer voor de lassers - Goedkeuring van de uitgave 706,64 138/744.51
#002/17.03.2020/B/0011# Publieke Ruimte Verbetering van het brandmeldsysteem in de kribbe " les Chatons" - Opdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 2.783,04€ tvac 722/72460
#002/17.03.2020/B/0019# Publieke Ruimte Levering en plaatsing van tegels in de sanitaire voorzieningen van " cs du Blankedelle" - Opdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 2.040,12€ tvac 722/72460
#002/17.03.2020/B/0023# Publieke Ruimte Dringende herstelling van de deeltjesfilter van het voertuig n°34 (voertuig voor het plaatsen van parkeerverbodsborden) - Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 1384,83 136/745.52
#002/17.03.2020/B/0053# Sport Aankoop van één stofzuiger van superior kwaliteit in het Gymnasium - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 640,03 764/72560
# 002/24.03.2020/B/0006# Publieke Ruimte Aankoop van een aanhangwagen - Opdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de opdracht en de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 1421,07 7642/744.51
#002/24.03.2020/B/0008# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij voor de Groendienst - Goedkeuring van de uitgave 855,99 100/744.98
#002/24.03.2020/B/0009# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij voor een arbeider van het gymnasium- Goedkeuring van de uitgave 101,1 100/744.98
#002/24.03.2020/B/0010# Publieke Ruimte Aankoop van een vuilbak op wielen voor "cs des Marronniers et du Pré des Agneaux" - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 1312,37 100/744.98
#002/24.03.2020/B/0047# Informatica Aankoop van informaticamateriaal (15 laptops voor telework) - DRINGENDE UITGAVE IN HET KADER VAN HET BEHEER VAN DE PANDEMIE COVID-19 - Lijst van aan te kopen materiaal - Aanduiding van de aanbesteder. 40004,9 120/74253
#002/31.03.2020/B/0007# Publieke Ruimte Aankoop van veiligheidsbrillen voor de dienst Wegenis en de Groendienst - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 2079,55 100/744.98
#002/31.03.2020/B/0008# Publieke Ruimte Het weghalen van de grafstenen op de grasveld T3 en het opgraven van het grasveld T2 op het gemeentelijk kerkhof – Overheidsopdracht van beperkte waarde – vaststelling van de voorwaarden – goedkeuring van de uitgave en het lastenboek – aanduiding van de firma’s 15.000 € TVAC 878/725.60
#002/31.03.2020/B/0031# Sport Opstellen van het lastenboek en advies voor de hernieuwing van het synthetische veld n°2 op het Stadion - Overheidsopdracht voor diensten van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 8209,85 7642/72560
#002/31.03.2020/B/0032# Animatie Aankoop van herbruikbare bekers voor de evenementen op Oudergem– Opdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur – Toekenning 2905,20€ TVAC 763/74498
#002/31.03.2020/B/0039# Informatica Aankoop van een VDI SERVER (Virtual Desktop Infrastructure) voor uitbreiding telework - DRINGENDE UITGAVE IN HET KADER VAN HET BEHEER VAN DE PANDEMIE COVID-19 - Lijst van aan te kopen materiaal - Goedkeuring van de uitgave - aanduiding van de opdrachtgever. 22.055,88€ (tvac) 140/74253
#002/07.04.2020/B/0018# Publieke Ruimte Kabelverbinding tussen het secretariaat en de klassen in "IAPS" - Aanduiding van de aanbesteder 1273,25 100/744.98
#002/07.04.2020/B/0037# Sport Aankoop van 2 handball goals voor het Gymnasium - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 1956,56 764/74451
#002/07.04.2020/B/0038# Sport Bodemonderzoek van het synthetische veld n°2 op het Stadion - Overheidsopdracht voor werken van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 3309,35 7642/72560
#002/07.04.2020/B/0044# Ontvangerij Aankoop van materiaal - DRINGENDE UITGAVEN IN HET KADER VAN HET BEHEER VAN DE PANDEMIE COVID-19 - Lijst van gekochte goederen - Wijzigingen van artikelnummers. 106957,59 Verschillende artikelen
#002/15.04.2020/B/0014# Publieke Ruimte Het plaatsen van een elektriciteitskast door Sibelga voor de activiteiten op de middenberm van de Vorstlaan - Goedkeuring van de uitgave 3756,83 421.735.60
NEEM AKTE:
- van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 139.000€ exclusief btw geraand wordt;
- van de beslissingen van het Schepencollege hier omtrent;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Gemeenteontvanger met de bijhorende stukken, alsook ter attentie van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.