Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

DE RAAD,
Gelet op artikelen 234 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de volgende opdrachten gegund werden door het Schepencollege:
Referentie
Dienst
Onderwerp
Aanwending uitgave /      ontvangst (EUR)
Begrotings-artikelen
#002/21.04.2020/B/0008# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij en uitrusting voor de dienst Wegenis - Goedkeuring van de uitgave 712,17 100/744.98
#002/28.04.2020/B/0012# Publieke Ruimte Aankoop van een schroefmachine voor de schilders - Goedkeuring van de uitgave 516,84 138/744.51
#002/28.04.2020/B/0058# Aankoopdienst Aankoop van materiaal - DRINGENDE UITGAVEN VOOR HET BEHEER VAN DE COVID19-PANDEMIE - lijst met de gekochte materiaal - Wijziging van de begrotingsartikelen 106957,59 140/…
#002/05.05.2020/B/0009# Publieke Ruimte Vervanging van de bestuurdersstoel van het voertuig n°6 - Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 2019,11 136/745.52
#002/05.05.2020/B/0010# Publieke Ruimte Vervanging van de spanner van het voertuig n°39 - Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 1326,4 136/745.52
#002/12.05.2020/B/0011# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij en uitrusting voor de dienst Wegenis - Goedkeuring van de uitgave 1106,13 100/744.98
#002/12.05.2020/B/0016# Publieke Ruimte Vervanging van de vensters op de "cs du Pré des Agneaux" - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's 50000 722/72460
#002/12.05.2020/B/0028# Sport Aanleg van een pad dat toegang geeft tot de T3 van het Gemeentelijk Stadion voor rolstoelgebruikers. - Overheidsopdracht voor werken van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 7068,82 7642/72460
NEEM AKTE:
  • van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 139.000€ exclusief btw geraand wordt;
  • van de beslissingen van het Schepencollege hier omtrent;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Gemeenteontvanger met de bijhorende stukken.