Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

DE RAAD,
Gelet op artikelen 234 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de volgende opdrachten gegund werden door het Schepencollege:
Referentie
Dienst
Onderwerp
Aanwending uitgave /      ontvangst (EUR)
Begrotings-artikelen
#002/19.05.2020/B/0010# Publieke Ruimte Aankoop van vuilnisbakken voor verschillende gemeentelijke gebouwen ten gevolge van de maatregelen voor de bestrijding van Covid-19- Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 10492,21 140/744.98
#002/19.05.2020/B/0011# Publieke Ruimte Ontwikkeling van een dempingsvloer op het erf van de "cs du Pré des Agneaux" - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's ? 722/72460
#002/19.05.2020/B/0018# Onderwijs - vorming "centre scolaire du Souverain" - aankoop buitenspelletjes - overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenome factuur 974,26 722/72460
#002/19.05.2020/B/0023# Sport Aankoop van een metalen opbergkarretje voor de ballen in het Sportcentrum - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 298,87 764/74451
#002/26.05.2020/B/0007# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij en uitrusting voor het personeel van het kerkhof - Goedkeuring van de uitgave 267,65 100/744.98
#002/02.06.2020/B/0006# Publieke Ruimte Aankoop van gereedschap (Groendienst - Stadium - Begraafplaats) - Goedkeuring van de uitgave 14910,83 766/744.98
#002/02.06.2020/B/0008# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij voor een arbeider van de dienst wegenis - Goedkeuring van de uitgave 179,94 100/744.98
#002/02.06.2020/B/0009# Publieke Ruimte Akoestische installatie in een opleidingslokaal van het Gemeentenhuis - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's  5.000€ 104/72460
#002/02.06.2020/B/0010# Publieke Ruimte Installatie van automatische jaloezieën in de refter van het "Pavillon des Arums" - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's 15000 722/72460
#002/02.06.2020/B/0011# Publieke Ruimte NRClick : Inventarisatie bezoeken - HVAC-onderhoud - Goedkeuring van de uitgave 22133,32 100/724.60
#002/02.06.2020/B/0012# Publieke Ruimte Vervanging van de openingsselectoren van de automatische deuren van het Cultureel Centrum - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's 1929,36 722/72460
#002/02.06.2020/B/0013# Publieke Ruimte Reparatie van de verwarming van het cultureel centrum - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's 1.143,24€ tvac 100/72460
#002/02.06.2020/B/0019# Onderwijs - vorming "centre scolaire du Pré des Agneaux" - aankoop 2 tafels in inox voor de refter - overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenome factuur 693,51 722/72460
#002/02.06.2020/B/0051# Juridische dienst Dienstoverheidsopdracht - Ontwerp en begeleiding van de uitvoering voor de renovatie van het dak van het sportcentrum Willegems (luik ventilatie) - Overeenkomst 9.343,62 + 10 % = 10.278 € 764 /72460
NEEM AKTE:
- van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 139.000€ exclusief btw geraand wordt;
- van de beslissingen van het Schepencollege hier omtrent;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Gemeenteontvanger met de bijhorende stukken, alsook ter attentie van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.