Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

DE RAAD,
Gelet op artikelen 234 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de volgende opdrachten gegund werden door het Schepencollege:
Referentie
Dienst
Onderwerp
Aanwending uitgave /      ontvangst (EUR)
Begrotings-artikelen
#002/13.10.2020/B/0008# Publieke Ruimte Plaatsing van de automatische jaloezieën in de refter van het Pavillon des Arums 6.423,60€ tvac 722/72460
#002/13.10.2020/B/0020# Bibliotheek Aankoop van meubilair voor de bibliotheekdienst 2020 en spellenbibliotheek - overheidsopdracht van beperkte waarde - Aanvaarde factuur 8437,03 767/74151
#002/13.10.2020/B/0059# Regie voor het Grondbeleid Gebouw gelegen 166 Van Horenbeecklaan. Renovatie van een appartement. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Goedkeuring van de uitgave. Aanduiding van de te raadplegen ondernemingen. +/- 102.000 € 243
#002/13.10.2020/B/0060# Regie voor het Grondbeleid Gebouw Triomflaan 56. Snoeien van een boom. 1802,9 100/61401.2020
#002/13.10.2020/B/0064# Informatica Reiniging en desinfectie van computerapparatuur in 2020 environ 1.000€ 139/12313
#002/13.10.2020/B/0078# Juridische dienst Raadpleging van advocaten om de gemeente te vertegenwoordigen in het kader van een aanvraag tot benoeming van een curator van een leegstaande nalatenschap maximum 5.000 euros 104/122.03
#002/13.10.2020/B/0085# Human Resources Organisatie van een assessment voorafgaande aan de benoeming van een Human Resources Manager - Dienstenoverheidsopdracht van beperkte waarde - Vaststelling van de gunningsvoorwaarden en van de lijst van de inschrijvers 13000 104/12318
#002/20.10.2020/B/0009# Publieke Ruimte Aankoop van Totems voor de omgeving van scholen - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's 30.000€ TVAC 421/735.60- 764/724.60
#002/20.10.2020/B/0012# Publieke Ruimte Het verplaatsen van een technische kast gelegen op de stoep van de Oude Molenstraat 101 - Overheidsopdracht voor werken van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 1.254,37 € TVAC 421/735.60
#002/20.10.2020/B/0013# Publieke Ruimte Onderhoud van één van de olieafscheiders op de activiteitenzone - Overheidsopdracht voor werken van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 2.596,06 TVAC 104/125.06
#002/20.10.2020/B/0014# Publieke Ruimte Levering en plaatsing van een schommel in de speeltuin "square Van Lindt"- Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 7465,7 764/725.60
#002/20.10.2020/B/0015# Publieke Ruimte Overheidsopdracht om een architect aan te duiden voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning om een opening in de omheiningsmuur te realiseren van het pastoorhuis van de Sint-Annakerk om deze in te richten tot een moestuin en om erna toegang te verlenen aan de bewoners van de wijk – Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur – Aanduiding van de aanbesteder 3.025,00€ TVAC 421/735.60
#002/20.10.2020/B/0019# Publieke Ruimte Plaatsing en reparatie van vloeren in twee klassen van de "cs des Marronniers en de kribbe "les Mômes" - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's 17000 722/72460 844/72460
#002/20.10.2020/B/0021# Publieke Ruimte Studie voor het conform stellen van het hele gebouw / Renovatie en modernisatie van het gebouw - Jeugdhuis - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Vastelling van de voorwaarden - Goedkeuring van dee uitgave en van het lastenboek 60000 761.724.60
#002/20.10.2020/B/0023# Mobiliteit Levering van signaliseringsmateriaal - Onderhandelingsprocedure zonder publiciteit - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 6026,82 421/735 60
#002/20.10.2020/B/0033# Onderwijs - vorming Buitenschoolse activiteiten - Klimcursus op woensdagmiddag - Lage kosten contract afgesloten door geaccepteerde factuur - periode van 1 januari tot 31 december 2021. 1500 Dépense : 7611/12406 Recette : 7611/16109
#002/20.10.2020/B/0034# Onderwijs - vorming Buitenschoolse activiteiten - Judolessen op woensdagmiddag - Lage kosten contract afgesloten door geaccepteerde factuur - periode van 1 januari tot 31 december 2021. 3000 Dépense : 7611/12406 Recette : 7611/16109
#002/20.10.2020/B/0035# Onderwijs - vorming Buitenschoolse activiteiten - Zwemlessen op woensdagmiddag - Lage kosten contract afgesloten met een geaccepteerde factuur - periode van 1 januari tot 31 december 2021. 4000 Dépense : 7611/12406 Recette : 7611/16109
#002/20.10.2020/B/0058# Sport Opdracht voor het ontwerp en de architecturale diensten voor de afbraak van de voormalige ingang van de Logis, de aanleg van een oprijlaan via Dorpelingstraat en het verkrijgen van de nodige vergunningen voor de uitvoering van een natuurlijk ventilatiesysteem - Vaststelling van de voorwaarden voor de gunning van de opdracht en de lijst van inschrijvers die moeten worden geraadpleegd. 30000 764/72460
#002/20.10.2020/B/0071# Regie voor het Grondbeleid Gebouw gelegen 1169 Waversesteenweg. Vervanging van een ketel. Overheidsopdracht van beperkte waarde. 2479,48 100/61401
#002/20.10.2020/B/0072# Regie voor het Grondbeleid Gebouwen gelegen 87 Kouterlaan/11 Vanhaelenlaan. Ten laste nemen van een verhuizing. Overheidsopdracht van beperkte waarde. 1828,92 100/61401
#002/27.10.2020/B/0020# Publieke Ruimte Veiligheidsonderzoek vaznde "cs du Souverain" - Overheidsopdracht voor leveringen van beperkte waarde - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's 15 000 722/72460
#002/27.10.2020/B/0023# Publieke Ruimte Het terug in goede staat brengen van de grafstenen van de oud-strijders op de gemeentelijke begraafplaats - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Aanduiding van de nieuwe te raadplegen firma’s 60000 878/735.60
#002/27.10.2020/B/0043# Onderwijs - vorming Gemeentelijke schoolcentra - Aankoop van uitrusting en meubilair - Contract voor een klein bedrag - Aanwijzing van de leverancier. 12243,75 722/74251
#002/27.10.2020/B/0066# Sport Renovatie van voetbalveld T2 in kunstgras in het gemeentelijk stadium in Oudergem – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking – Begrotingswijziging - Aanduiding van de aanbesteder. 487689,45 7642/72560
#002/27.10.2020/B/0077# Informatica Bekabeling informatica (werken en materiaal) in de burelen vroeger politiekantoor - Lijst van aan te kopen materiaal - aanduiding van opdachtgever. environ 23.494,32€ 120/74253
#002/27.10.2020/B/0079# Vlaamse Zaken Aankoop van outdoor tentoonstellingsmateriaal voor de Dienst Vlaamse Zaken-Cultuur - Aanduiding van leverancier 2020 -20000 7672/74451
#002/27.10.2020/B/0095# Juridische dienst Overheidsopdracht voor diensten voor stabiliteitsingenieur voor de reconstructie van het Pavillon Collin – Aanpassing van de voorwaarden voor de gunning van de opdracht en de lijst van inschrijvers 8500 722/72460
#002/30.10.2020/B/0004# Publieke Ruimte Akoestische studie van de lokalen van de kribbe "les Oursons" - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de raadplegen firma's 79.214,44€ blijft beschikbaar 722/72460 travaux divers écoles et crèches
#002/03.11.2020/B/0008# Publieke Ruimte Inrichting van de speelplaats van "cs les Marronniers" - Overheidsopdracht voor werken via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave en het lastenboek - Aanduiding van de te raadplegen firma's 55000 722/724.60
#002/03.11.2020/B/0015# Cultuur Drukken van vlaggen "Auderghem-Oudergem" - Aanbesteding via onderhandelingsprocedure zonder reclame - Toekenning 720 762/74498
#002/03.11.2020/B/0030# Onderwijs - vorming Gemeentelijke schoolcentra, Academie en Auderghemois Instituut voor Sociale Promotie - Aankoop van 6 brandwerende sterke kasten - Klein contract - Aanwijzing van de leverancier. 12487,2 722/74451
#002/03.11.2020/B/0039# Peuterzorg Gemeentelijke kribben "Les Poneys" - Aankoop van een elektrische inductiekookplaat - overheidsopdracht van beperkte waarde 89,95 100/74498
#002/03.11.2020/B/0045# Preventie A.B. 100/74498 : uitgaven voor schoenen voor de educatieve cel van het Preventiehuis bestemd. - Aanbesteding onderhandelingsprocedure tegen aanvaarde factuur. - Toepassing van artikel 234 van de nieuwe Gemeentewet. - Aanduiding van de aanbesteders. - Mededeling aan de Gemeenteraad. 1100 100/74498
#002/03.11.2020/B/0046# Preventie Aankoop van fietsen en fietsaccessoires voor de preventiedienst. - Overheidsopdracht van beperkte waarde - Toepassing van artikelen 234 van de nieuwe gemeentewet. - Aanduiding van de opdrachtnemer 2671 300/74451
#002/03.11.2020/B/0052# Informatica Aankoop van informaticamateriaal (20 laptops voor telework) - DRINGENDE UITGAVE IN HET KADER VAN HET BEHEER VAN DE PANDEMIE COVID-19 - Lijst van aan te kopen materiaal - Aanduiding van de aanbesteder. 18960 140/74253
#002/03.11.2020/B/0064# Juridische dienst Raadpleging van advocaten om de gemeente te vertegenwoordigen in het kader van een aanvraag tot benoeming van een curator van een leegstaande nalatenschap 726 104/122.03
#002/03.11.2020/B/0065# Juridische dienst Schoonmaken van het coronavirus testcentrum - COVID - 19 - Contract met lage dollarwaarde - Bedrijfsnaam 7114,8 104/12502
NEEM AKTE:
- van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 139.000€ exclusief btw geraand wordt;
- van de beslissingen van het Schepencollege hier omtrent;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Gemeenteontvanger met de bijhorende stukken, alsook ter attentie van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.