Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

DE RAAD,
Gelet op artikelen 234 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de volgende opdrachten gegund werden door het Schepencollege:
Referentie
Dienst
Onderwerp
Aanwending uitgave /      ontvangst (EUR)
Begrotings-artikelen
#002/12.11.2019/B/0003# Publieke Ruimte Aankoop van 4 brandblussers voor de dienst wegenis - Goedkeuring van de uitgave - Facturatie 367,84 100/72460
#002/12.11.2019/B/0004# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij voor de dienst Wegenis - Goedkeuring van de uitgave 615,03 100/744.98
#002/12.11.2019/B/0011# Publieke Ruimte Voorafgaande studie voor de restauratie van de zijdelingse altaren van de Sint-Annakerk - Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave Aanduiding van de opdrachtnemer 2.819,30 € TVAC 790/724.60
#002/12.11.2019/B/0053# Preventie A.B. 100/74498 : uitgaven voor schoenen voor de gemeenscahpswachters van het Preventiehuis bestemd. - Aanbesteding onderhandelingsprocedure tegen aanvaarde factuur. - Toepassing van artikel 234 van de nieuwe Gemeentewet. - Aanduiding van de aanbesteders. - Mededeling aan de Gemeenteraad. 3500 100/74498
#002/12.11.2019/B/0054# Preventie Aankoop van documentvernietigingsapparaturen voor de DienstPreventie. - Overheidsopdracht van beperkte waarde 1113,69 138/74451
#002/12.11.2019/B/0061# Informatica Aankoop van informaticamateriaal (15 pc's, 15 schermen, 3 POE switches, 2 switches 8 poorten en 30 kabels) - Lijst van aan te kopen materiaal - Aanduiding van de aanbesteder. 15.577,92€ (tvac) 120/74253
#002/12.11.2019/B/0062# Informatica Aankoop van informaticamateriaal (2 pc's) bestemd voor het Rood Klooster - Lijst van aan te kopen materiaal - Aanduiding van de aanbesteder. 1.483,46€ (tvac) 771/74253
#002/19.11.2019/B/0004# Publieke Ruimte Aankoop van 9 nieuwe stores voor in 2 bureaus van het Gemeentehuis - Goedkeuring van de uitgave 1778,3 100/744.98
#002/19.11.2019/B/0005# Publieke Ruimte Aankoop van panelen voor de stickers van de camerabewaking op diverse plaatsen - Goedkeuring van de uitgave 2196,15 100/744.98
#002/19.11.2019/B/0010# Publieke Ruimte Wijziging van het inbraakalarm in cs du Blankedelle - Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 840,98€ tvac 722/72460
#002/19.11.2019/B/0010# Publieke Ruimte Wijziging van het inbraakalarm in cs du Blankedelle - Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 840,98€ tvac 722/72460
#002/19.11.2019/B/0011# Publieke Ruimte Wijziging van het inbraakalarm in de Pré des Agneaux - Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 1.477,41€ tvac 722/72460
#002/19.11.2019/B/0017# Publieke Ruimte Werken bestemd om de eindejaarsverlichting aan de lindeboom, gelegen op de Invalidenlaan, van elektriciteit te voorzien. - Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 1.987,13 € TVAC 421/735.60
#002/19.11.2019/B/0019# Mobiliteit Levering van signalisatiemateriaal - Goedkeuring van de uitgave 19.817,97€ tvac 425/741.52
#002/19.11.2019/B/0035# Peuterzorg Gemeentelijke kribben - Subsidie ONE - aankoop van meubelen en inrichtingsmateriaal - overheidsopdracht van beperkte waarde - vastlegging van de voorwaarden 21500 844/74498
#002/26.11.2019/B/0005# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij voor de nieuwe steward - Goedkeuring van de uitgave 902,61 100/744.98
#002/26.11.2019/B/0006# Publieke Ruimte Aanpassing van het brandalarm van het auditorium van de Academie - Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 5.421,47€ tvac 722/74451
#002/26.11.2019/B/0009# Publieke Ruimte Realisatie van opmerkingen van de liften van het gemeentenhuis en kribbe 'Mômes" en "Chatons"- Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 1.058,75€ tvac 376,30€ tvac 100/72460
#002/26.11.2019/B/0010# Publieke Ruimte Renovaite van de speeltuin in de Sint-Annawijk - Overheidsopdracht voor werken via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave en het lastenboek - Aanduiding van de te raadplegen firma's +/- 90.000 764/725.60
#002/26.11.2019/B/0011# Publieke Ruimte Herstelling van het alarmsysteem van het vertelhuis in het Rood-Klooster - Overheidsopdracht voor werken van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder 3.139,95 € TVAC 100/724.60
#002/26.11.2019/B/0017# Onderwijs - vorming Gemeenschappelijke schoolcentra - Aankoop van apparatuur en meubilair - Contract van geringe waarde - aanwijzing van de leverancier 8456,69 722/74251
#002/26.11.2019/B/0050# Informatica Aankoop van 4 kaartlezers voor de identiteitskaarten "Pinpad" van Dioss ter vervanging van de oude kaartlezers en het nieuw express loket op de dienst bevolking - Lijst van aan te kopen materiaal - aanduiding van opdachtgever. 2410,32 120/74253
#002/26.11.2019/B/0051# Informatica Aankoop van informaticamateriaal (1 multimediascherm) bestemd voor de inkomhal van de nederlandstalige bibliotheek - Lijst van aan te kopen materiaal - Aanduiding van de aanbesteder. 526,35€ (tvac) 7671/74253
#002/26.11.2019/B/0054# Bevolking - Burgerlijke stand Aankoop van een kalenderbeheersysteem voor het maken van afspraken via internet en aan balies en voor het verspreiden van informatie onder het publiek. Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Goedkeuring van de dokumenten van de opdracht. 20000 100/744.98
#002/26.11.2019/B/0055# Bevolking - Burgerlijke stand Aankoop en drukken van signalisatiepanneel Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave. Aanduiding van de opdrachtnemer 530 100/744.98
#002/26.11.2019/B/0055# Bevolking - Burgerlijke stand Aankoop en drukken van signalisatiepanneel Overheidsopdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave. Aanduiding van de opdrachtnemer 530 100/744.98
NEEM AKTE:
- van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 144.000€ exclusief btw geraand wordt;
- van de beslissingen van het Schepencollege hier omtrent;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Gemeenteontvanger met de bijhorende stukken, alsook ter attentie van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.