Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : besprekingen met Batopin over geldautomaten

Mijnheer Voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren van de Raad,
Beste collega's,
Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering hebben wij het College vragen gesteld over de verwijdering van verschillende geldautomaten in onze gemeente, en betreuren wij de geleidelijke verdwijning van lokale bankdiensten.
De verbazing van de inwoners van de Pinoy-wijk nam alleen maar toe toen zij de veroordeelde distributeur ontdekten. De winkeliers betreuren deze nieuwe klap van het lot, hoewel ze al jaren vechten voor hun winkelcentrum.
Het gemeenteraadslid voor economie vertelde ons dat zij het probleem zeer serieus nam en had gevraagd om een ontmoeting met het Batopin-consortium. Deze vergadering was gepland, vertelde ze ons, voor 3 oktober.
Onze vragen luiden als volgt:
 • Wat kwam er uit de ontmoeting met Batopin?
 • Zijn er oplossingen voor wijken die op brute wijze van geldautomaten zijn beroofd?
 • Hoort de nieuwe automaat in het metrostation Herrmann-Deboux daarbij? Zo ja, heeft u met Batopin gesproken over de soms problematische veiligheidssituatie op dit station?
 • Welke maatregelen heeft Batopin genomen om de installatie van "neutrale" verdelers in Oudergem aan te moedigen?
Wij danken u voor uw steun.
Martine Maelschalck en Cécile Henrard, MR-Open VLD gemeenteraadsleden
 • Antwoord van mevrouw Elise Willame, Schepen:
Raadslid,
Ik dank u voor uw vraag, waardoor ik u informatie kan verstrekken naar aanleiding van de vergadering van 3 oktober met het consortium Batopin over de toekomst van de geldautomaten in onze gemeente.
Tijdens de vergadering benadrukten de burgemeester en ik het belang van het onderhoud van de automaten in onze verschillende winkelwijken. Voor het winkelgebied Pinoyplein was ons verzoek heel duidelijk: laat de automaat staan.
Tijdens de vergadering hebben de twee vertegenwoordigers van het consortium uitgelegd dat de strategie voor de invoering van geldautomaten in Oudergem bestaat uit de installatie van een "cash shop" (d.w.z. een gelijkvloers met 3 of 4 automaten) in de wijk Centrum (kruising van Waversesteenwed en Vorstlaan) en de installatie van een geldautomaat in het metrostation Herrmann-Debroux. 
Wat het Pinoy wijk betreft, kondigden de verantwoordelijken aan dat de kwestie van het behoud van een geldautomaat in het district zou worden bestudeerd. Na deze vergadering heb ik een document met de technische beschrijving die nodig was voor de installatie van het Bancontact, dat BATOPIN mij had verstrekt, naar de eigenaar van de huidige muur waarin de oude machine was ondergebracht, gestuurd. Ik heb BATOPIN ook de contactgegevens verstrekt van de eigenaars van de twee leegstaande winkels op de begane grond op het plein, zodat contact kan worden opgenomen en een andere locatie kan worden overwogen.
Helaas werd mij vorige week bevestigd dat er geen locatie in dit gebied was geselecteerd.
Al deze elementen zijn afgelopen donderdag tijdens een bijeenkomst aan de winkeliers van het plein uitgelegd. Ik kan niet verhullen dat de meesten van hen nogal teleurgesteld en bezorgd waren over deze situatie. Niettemin hebben zij zich tijdens deze bijeenkomst gemobiliseerd om na te denken over een communicatiestrategie om de zichtbaarheid van het winkelgebied te vergroten met video's, flyers en digitale communicatie. Ik heb hen natuurlijk verzekerd dat de gemeente hen hierin kan steunen.
Voor de toekomst hebben wij in overleg met de burgemeester afgesproken om contact op te nemen met de andere aanbieders van Bancontact, namelijk JOFICO, BEO BANK en BPOST, om te informeren naar hun mogelijke uitrolplannen in de gemeente.
Bedankt voor het luisteren.

 

 

Zitting van 20.10.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:02:32 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022 - Goedkeuring
 2. 00:02:37 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:02:42 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:02:52 | Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename
 5. 00:03:07 | Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Jasmine Boumraya. Eedaflegging en aanstelling van de heer Ivo Van Ginneken.
 6. 00:04:09 | Gemeenteraad - Voorranglijst
 7. 00:04:16 | Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging
 8. 00:04:22 | Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst en nr 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2022
 9. 00:04:32 | Overeenkomst voor de overdracht van aandelen van de C.V. En Bord de Soignes aan het gemeentebestuur van Oudergem - Overdracht: 5.775 aandelen (0,29c/aandeel) - Bedrag: 1.674,75 euro
 10. 00:04:55 | Vijfde gemeentelijke kinderdagverblijf, Triomflaan : Principieel akkoord over de aanvraag om infrastructuursubsidie van het “plan Cigogne” voor het onderdeel van het gebouw gelegen op Triomflaan 160 bestemd voor het kinderdagverblijf
 11. 00:05:15 | BASISONDERWIJS - Inter-netwerk territoriale polen - Overeenkomst tussen de Gemeente Oudergem (organiserende overheid van de vier samenwerkende gemeentelijke basisscholen) en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe (organiserende overheid van het scholencentrum "L'Ecole intégrée" (territoriale pool).
 12. 00:05:32 | BASISONDERWIJS - Arbeidsreglement - Gesubsidieerde gemeentelijke basisscholen.
 13. 00:05:51 | Subsidie 2022 ten gunste van de sportverenigingen van Oudergem
 14. 00:06:00 | Belgisch federaal programma voor gemeentelijke internationale samenwerking (PGIS) 2022-2026 - Specifieke samenwerkingovereenkomst tussen de gemeente Oudergem, de gemeente Aït Zineb (Marokko) en Brulocalis.
 15. 00:06:18 | Aanhangsel van de overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling van een dienst van energieboekhouding met Sibelga - bekrachtiging
 16. 00:06:28 | Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de Nederlandstalige culturele en vaderlandslievende verenigingen.
 17. 00:06:46 | Motie ter bestrijding van elke vorm van discriminatie bij de toekenning van federale steun voor energie
 18. 00:28:29 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): « Côté Colline » project
 19. 00:42:39 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : initiatieven om het leren van Nederlands te bevorderen.
 20. 00:54:16 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : besprekingen met Batopin over geldautomaten
 21. 00:59:58 | Mondelinge vraag van de heer Christophe Magdalijns over de uitzetting van personen die het gebouw Waversesteenweg 1085 illegaal bewonen.
 22. 01:04:59 | Mondelinge vraag van Mevrouw Véronique Artus over de benoeming van een coördinator van belanghebbenden voor de aanpak van dakloosheid op ons grondgebied
 23. 01:10:40 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : Stadmus Project