Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): voormalige residentie van het Prinsenpark

Geachte burgemeester, dames en heren schepenen,
Geachte collega’s,
De laatste bewoners van Residentie Prinsenpark (Jean Van Horenbeecklaan 192, 1160 Oudergem) hebben het rusthuis eind 2019 verlaten. Sindsdien staat het gebouw leeg en maken de buurtbewoners zich zorgen over de toekomstige bestemming ervan.
Ik zou graag enkele ophelderingen over de volgende elementen krijgen:
  • Kunt u me zeggen of u weet of er voor dit gebouw al plannen zijn?
  • Heeft u contact opgenomen met de eigenaar om meer te weten te komen over de toekomst van het gebouw?
  • Kunt u me verduidelijken aan welk stedenbouwkundig stelsel het gebouw is onderworpen en welk type van voorziening er mag worden ondergebracht?
Ik dank u voor uw antwoorden.
Vanessa Rigodanzo
Gemeenteraadslid voor PS
  • Antwoord van de heer Alain Lefebvre, schepen
Mevrouw het gemeenteraadslid,
Wij zijn goed op de hoogte van deze verhuizing naar een nieuwe vestiging in Anderlecht. Onze Residentie Koningin Fabiola heeft trouwens onderdak geboden aan enkele bewoners die Oudergem niet wilden verlaten.
Het voorbije jaar heb ik contact gehad met de eigenaar van het gebouw. Hij vertelde me dat hij de toekomstige bestemming van zijn goed nog niet kent en hij rustig de tijd neemt om erover na te denken aangezien de huidige huurovereenkomst nog niet is afgelopen.  Uit een recent contact heb ik onthouden dat de eigenaar gehecht is aan de kenmerken van het gebouwen, die echter dienen te worden gerenoveerd en aan de geldende normen dienen te worden aangepast. Momenteel is hij niet van plan om het te verkopen.  Hij geeft de voorkeur aan een verhuur op lange termijn.
De afgelopen maanden hebben wij geen enkele aanvraag om stedenbouwkundige inlichtingen ontvangen.
In het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) is de eigendom opgenomen als voorziening van collectief belang en van openbare diensten. Vóór het rusthuis was er een jeugdzorginstelling in het gebouw ondergebracht.
Als er speciale regelen van openbaarmaking worden toegepast, kunnen deze gebieden ook worden bestemd voor huisvesting.
Het gebouw maakt geen deel uit van een bijzonder bestemmingsplan of een verkavelingsvergunning. Het maakt niet het voorwerp uit van een erfgoedkundige bescherming.
In het GBP wordt het begrip 'voorziening van collectief belang of van openbare diensten' als volgt gedefinieerd:
'Bouwwerk of installatie bestemd voor de uitvoering van een opdracht van algemeen of openbaar belang, meer bepaald de diensten van de plaatselijke besturen, de gebouwen waarin de parlementaire vergaderingen en hun diensten gehuisvest zijn, de scholen, de culturele, sportieve, sociale en gezondheidsvoorzieningen, alsmede de voorzieningen voor erkende erediensten en lekenmoraal.
Worden eveneens beschouwd als voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten, de diplomatieke zendingen, de consulaire beroepsposten van de door België erkende Staten, alsmede de vertegenwoordigingen van de gefedereerde of gedecentraliseerde entiteiten van die Staten.
Zijn uitgesloten, de lokalen voor het beheer of het bestuur van de andere overheidsdiensten.'