Alle news

26/02

Een uniek project voor de franse gemeenschap: een orthopedagoge in de oudergemse scholen

Het betreft een uniek project voor de Franse Gemeenschap. Sedert januari 2017 is Pauline Cougnet als orthopedagoge actief  in de Oudergemse scholen. Haar aanwezigheid in de kleuter- en lagere klassen van de gemeentescholen begon als een proefproject en werd geleidelijk aan een door leerkrachten veelgevraagde steun en een essentiële bron van advies voor gezinnen. Balans van 18 maanden wer- king voor de start van het nieuwe schooljaar.

 

" Een orthopedagoog moet kinderen met moeilijkheden opsporen en helpen ", verduidelijkt Pauline Cougnet. " Vanaf het derde leerjaar kom ik in de klas helpen, vooral bij leerstoornissen of concentratieproblemen. Bij de start van het schooljaar stellen we per leerling een observatierooster op om eventuele moeilijkheden te achterhalen. Vervolgens kiezen we de geschikte middelen om dit kind te ondersteunen en te vermijden dat het een leerachterstand oploopt. "

 

Pauline is de enige orthopedagoge die in Franstalig België in het klassieke onderwijs actief is. " Met haar voldoen we met vele jaren voorsprong aan de doelstellingen van het Pacte d'excellence ", aldus pedagogisch raadgever Bernard Mugrabi.

 

" Tijdens mijn opleiding merkte ik al snel het gebrek aan ondersteuning in 'gewone' scholen ", vult Pauline aan. " Daar waar het bijzonder onderwijs over een batterij geteste en goedgekeurde  hulpmiddelen beschikt. " Elke Oudergemse school heeft nu toegang tot een databank met hulpmiddelen die door Pauline zijn goedgekeurd en waarin leraars kunnen ronds-nuffelen. " Mijn werk bestaat erin de slaagkansen van kinderen met problemen te vergroten, met als achterliggende gedachte te voor- komen dat ze al te snel in het bijzonder onderwijs terechtkomen. "

 

De relaties met de ouders is een ander aspect van de taak van een orthopedagoog. " Wij organiseren  ontmoetingen met de ouders die volgens leerkrachten ondersteuning kunnen gebruiken. Daar kunnen we ouders in begrijpelijke taal uitleggen met welke moeilijkheden hun kinderen kampen ", verduidelijkt Pauline. " Ik begeleid hen als er stappen buiten de school moeten worden gezet of als hun kind moet behandeld worden door een professional, bijvoorbeeld door een logopedist. "

 

Vorig jaar genoten 49 Oudergemse kinderen regelmatige ondersteuning van de orthopedagoog in de klas. Dit betekent ongeveer 12 leerlingen per school.