Nieuws

Terug naar news

Gemeentelijk woningbestand blijft groeien

 

Het woningbestand van de gemeentelijke Grondregie werd uitgebreid met 14 nieuwe wooneenheden. Na renovatie komen die bij de 112 gemeentelijke wooneenheden die te huur worden aangeboden aan gelijkaardige voorwaarden als die van sociale woningen.

De vastgoedmarkt was de voorbije tien jaar bijzonder actief in Oudergem. Resultaat? Een aanzienlijke stijging van de vastgoed- prijzen, zowel voor aankopen als voor huren. Dit is een realiteit die vooral Oudergemnaren met een laag inkomen, eenoudergezinnen en jongeren treft. Om hen in staat te stellen in Oudergem te blijven wonen, voert de gemeente sinds enkele jaren via haar Grondregie een aankoopbeleid van onroerend goed. Het doel: vastgoed vernieuwen en te huur aanbieden aan sociale huisvestingsvoorwaarden.

Zo kocht de regie onlangs 4 onroerende goederen met in totaal 14 wooneenheden. De belangrijkste aanwinst is het voormalige rijkswachtgebouw aan de Kouter. Aangezien de laatste huurder begin dit jaar verhuisde, konden de werken reeds starten. "Het gaat om een ingrijpende renovatie omdat het gebouw door de vorige eigenaar slecht werd onderhouden", aldus de Grondregie. "We gaan het dak, het volledige interieur en de elektriciteit vernieuwen. In juli 2022 willen we het gebouw afgewerkt hebben." Met negen appartementen, waaronder een benedenverdieping die is aangepast aan personen met een beperkte mobiliteit, zal dit complex onderdak kunnen bieden aan negen gezinnen.

Andere aanwinsten zijn de twee huizen die grenzen aan het Jeugdhuis in de Waverse Steenweg. "De compromissen zijn zopas getekend. Het ene kan snel worden toegewezen. Voor het andere moeten we wat meer geduld oefenen, want daar is de tussenkomst van een architect en meerdere vaklui nodig."

Voor een ander huis, in de Geyskensstraat, zijn de vernieuwingswerken al begonnen. "We zullen de huisvestingscrisis in Brussel niet oplossen", erkent de Grondregie. "Maar wat we kunnen doen, moeten we doen. Deze vier nieuwe gebouwen zijn een goed voorbeeld van onze strategie om in de hele gemeente een netwerk van toegankelijke woningen uit te bouwen in plaats van concentraties met een gering gemengd karakter."

 

 

Een alternatief aanbod om woningen (een beetje) toegankelijker te maken

Het woningbestand van de Grondregie telt nu 112 wooneenheden. Over een jaar zullen dat er 126 zijn, een stijging met 12,5 %.

"Samen met het OCMW hebben we ook 7 transitwoningen voor noodsituaties: mensen die uit hun huis zijn gezet, daklozen, gezinnen die op straat komen te staan na een brand,... Zo kunnen we hen een dak boven het hoofd bieden in afwachting van een definitieve oplossing."

Boven op de wooneenheden heeft de Grondregie ook 7 gelijkvloerse handelspanden. "Ook voor dit type onroerend goed spelen wij de kaart van toegankelijkheid en dienstverlening aan de bewoners. De kledingwinkel en de sociale kruidenierszaak van het Rode Kruis en ook de dienst geestelijke gezondheidszorg van de vzw Le Grès zijn gevestigd in lokalen van de Grondregie. Hierdoor kunnen zij hun projecten in goede omstandigheden uitwerken."

Het reglement voor de toewijzing van gemeentewoningen en de inschrijvingsformulieren vindt u op https://www.oudergem.be/regie-voor-grondbeleid