Alle news

26/02

Herinrichting van de openbare ruimte

 

Op het gebied van openbare werken werd 2022 gekenmerkt door de voltooiing van twee grote gemeentelijke bouwprojecten: de herinrichting van de Zwartkeeltjeslaan en de rotonde in de Chaudronlaan. In 2023 worden nieuwe bouwplaatsen geopend.

Het was een van de grootste lopende projecten: de renovatie van de Zwartkeeltjeslaan is inmiddels afgerond. Dit bouwproject, dat in 2019 van start is gegaan, is van begin tot eind samen met de buurtbewoners uitgewerkt.

"De bewoners hadden verzocht om deze laan gezelliger te maken", legt Quentin Stevenart, hoofd van de dienst Openbare Ruimte, uit.

"Zonder in te grijpen op de breedte van de voetpaden, hebben we dus geprobeerd het comfort voor alle gebruikers te vergroten, bijvoorbeeld via bloemenweiden en een duidelijke afbakening tussen de parkeerplaatsen en de weg."

Een ander bouwproject, de rotonde van de Chaudronlaan, heeft ook een facelift gekregen met gloednieuwe voetpaduitstulpingen en het aanbrengen van vegetatie om de overzichtelijkheid van de locatie te verbeteren. "Dit is slechts één fase in een groter project om de hele wijk opnieuw in te richten. Bovendien stellen we momenteel de aannemers voor de Daniel Boonstraat aan. De werkzaamheden zullen in 2023 van start gaan. Ook daar werd een participatief proces met de bewoners op gang gebracht."

In 2023 zal ook een grootschalige bouwplaats worden geïnstalleerd op een deel van de Dorpelingstraat.

Die zal worden omgevormd tot een ontmoetingsruimte, namelijk "een locatie zonder niveauverschil waar voetgangers voorrang hebben en waar het autoverkeer wordt beperkt tot 20 km/u." Nadien komen, in een latere fase, de Papiermolenstraat en de Oude Molenstraat aan de beurt.

"Het nieuwe programma voor de renovatie van de openbare ruimte volgt twee richtsnoeren: de betrokkenheid van de buurtbewoners vanaf de ontwikkelingsfase van het project, en het "stop"-principe, waarbij wordt beantwoord aan de behoeften van alle gebruikers, maar op de eerste plaats aan die van de zwakke weggebruiker. Dit brengt een grote verandering teweeg in de manier waarop we werken, maar de feedback die we van de buurtbewoners krijgen is veel positiever. Dit is voor iedereen zeer bevredigend."

 

 

Renovatie van speelpleinen

En dat zijn er drie! Na die van Sint-Anna en Paradijsvogel heeft het speelplein van Herdersstaf onlangs een volledige opknapbeurt gekregen. "We hebben een volledige renovatie uitgevoerd", legt Quentin Stevenart uit. "Alle modules zijn veranderd, met enkele nieuwe elementen zoals een groot piratenschip om de allerkleinsten te plezieren." Dit project is onderdeel van een volledig renovatieprogramma voor de gemeentelijke speelruimten. De volgende doelstellingen op de agenda zijn het speelplein op het Van Lindtplein en dat aan de Maurice Charlentlaan.