Nieuws

Terug naar news

De 2de vergadering van inwoners van Oudergem kwam bijeen op 21 mei 2022!

De Oudergem gemeente heeft de procedure voor de vernieuwing van de Vergadering van Inwoners opgestart: de loting van de 100 inwoners van Oudergem die de Vergadering vormen, werd in april afgerond.

De installatievergadering van deze nieuwe Vergadering van Inwoners, met een mandaat van 2 jaar (2022/2023), werd gehouden in de Gemeente op zaterdag 21 mei 2022.

Op de agenda van deze vergadering:

  • Voorstelling van de rol en opdrachten van de Vergadering van Inwoners (VVI) en de 10 Wijk Vergaderingen (WV) in een lokaal democratisch proces
  • De werking van de verschillende participatiemechanismen toelichten: Vergadering van Inwoners & Gedeelde Begroting
  • De "Wijkboek" fiches presenteren als referentie en werkinstrument
  • Bepaal enkele praktische aspecten: contactpersonen, volgende vergaderingen, ...
  • Beantwoord alle vragen
  • Samenkomen voor een gezellige borrel, om elkaar te leren kennen

Er werd bijzondere aandacht besteed aan een van de taken van de Wijk Vergaderingen (WV), die in 2020/2021 niet kon worden uitgevoerd wegens covid-19: de organisatie van wijkbezoeken. Deze zullen plaatsvinden in september/oktober.

Het wijkbezoek is het instrument waarmee de WV's hun rol als doorgeefluik tussen de inwoners en de gemeente kunnen vervullen. Tijdens het bezoek zullen de vertegenwoordigers van elk WV worden gevraagd hun verzoeken en ideeën op een gestructureerde manier "terug te koppelen" naar de betrokken schepenen en gemeentelijke diensten.

In ruil daarvoor zullen ze een eerste feedback geven (wat is mogelijk, wat niet en waarom). Een meer diepgaande analyse volgt nog.

Deze wijkbezoeken zijn een nieuw proces. De Tweede Vergadering van Inwoners (VVI) zal de eerste zijn om het in praktijk te brengen. Dit betekent dat de gemeente en de leden van het VVI ze samen zullen ontdekken en opbouwen.

Notulen van de vergadering van de inwoners van 21 mei 2022

De samenvatting van de eerste Vergadering van 21 mei (powerpointpresentatie en foto's in bijlage) is hier te lezen.

Meer weten over het werk van de 2020/2021 vergadering van inwoners ? 

Hier vindt u de resultaten van de vorige bijeenkomsten: