Nieuws

Terug naar news

Vacature - Administratief attaché – Dienst Openbare Ruimte

De gemeente Oudergem organiseert twee aanwervingen en legt een werfreserve op universitair niveau (niveau A) aan voor de dienst Openbare Ruimte (m/v/x).

Algemene inlichtingen

 • Graad: Attaché
 • Niveau: A1-2-3
 • Dienst(en): Dienst Openbare Ruimte
 • Toelatingsvoorwaarden:

Aanwerving :

 1. een master-/licentiaatsdiploma hebben;
 2. geslaagd zijn voor de toelatingsproeven, waarvan het programma is opgenomen onder nummer 10 van artikel 70 van het administratieve statuut voor gemeentepersoneel.
 • Vereiste taalcertificaten: artikelen 8 en 9, §1 (elementair niveau)

Definitie van de post

Als administratief attaché van de dienst Openbare Ruimte coördineer ik alle administratieve taken van de dienst onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd.

Ik zie toe op de naleving van de administratieve procedures en de uitvoering van de begrotingen. Ik ben verantwoordelijk voor de planning, de opvolging en de uitvoering van de investeringen die voor mijn dienst zijn geïdentificeerd in de afsprakennota en de gemeentelijke begrotingen.

Ik leid het personeel van de dienst en breng de dienst een cultuur van doelstellingenmanagement (management by objectives) bij die overeenstemt met de strategische oriëntaties.

Ik plan de investeringen in samenwerking met de technisch ingenieur die verantwoordelijk is voor de dienst.

Taken

 • Voorbereiden, analyseren, monitoren en opstellen van actieplannen en procedures voor overheidsopdrachten
 • Ontwikkelen van of meewerken aan de selectie van de instrumenten voor het monitoren en evalueren van de strategische planning alsook voor het managen van projecten
 • Aansturen, evalueren en optimaliseren van de strategische en actieplannen
 • Informeren van gemeentesecretaris/bevoegde instanties over de voortgang van de strategische en actieplannen
 • Opstellen van rapporten, studies, gidsen en bestekken
 • Bevorderen van een cultuur van doelstellingenmanagement (management by objectives) door middel van bewustmakings- en opleidingsacties
 • Ontwikkelen en begeesteren van een netwerk
 • Onderzoeken en opvolgen van de subsidiedossiers
 • Zorgen voor de administratieve opvolging van de dossiers die ik behandel, toezicht houden op de administratieve opvolging van de dossiers van de dienst

 

Interesse?

De kandidatuur moet uiterlijk op 5 19 juli 2019 worden ingediend, via het bijgevoegde formulier .

Het formulier moet worden teruggestuurd naar de dienst Personeelszaken van het gemeentebestuur (Emile Idiersstraat 12, 1160 Oudergem) of per e-mail naar recrutement@auderghem.brussels

De selectieproeven zullen plaatsvinden vanaf september 2019.