#Jobs - transparantie

Vacature: OCMW - Gezinshulp

Aanwerving van een gezinshulp in de thuiszorgdienst (vast - halftijds) - OCMW

Meer

Stageplaats: Human Resources

  1. De gemeente Oudergem biedt een onbetaalde Soft HR-stage aan (minstens 3 maanden).

Meer

Vacature: Schoonmaker / Schoonmaakster

De gemeente Oudergem wenst een Hulpkracht - Schoonmaker aan te werven voor de scholen.

 

Meer

Vacature: OCMW - Adviseur Algemene Zaken

Organisatie van een wervingsexamen voor een Adviseur Algemene Zaken.

Meer

Vacature: Communicatieverantwoordelijke M/V/X

De gemeente Oudergem organiseert een wervingsexamen voor de functie van Communicatieverantwoordelijke.

Meer

Vacature : Zorgkundige

De Residentie Reine Fabiola is op zoek naar een zorgassistent voor een contract van 1,5 maand, contract van 1 jaar, vast contract. Mogelijke uren: 07.00-13.00 uur of 13.00-19.00 uur.

Meer

Vacature : Verantwoordelijke diensten Onderwijs en Peuterzorg

De gemeente Oudergem organiseert een examen voor een voltijds contract voor een Verantwoordelijke diensten Onderwijs en Peuterzorg voor haar scholen en kinderdagverblijven.

 

Meer

Vacature : Coördinator van de dienst Maatschappelijke Dienstverlening - Maatschappelijk assistent(e)

De gemeente Oudergem is op zoek naar een maatschappelijk assistent(e) voor de coördinatie van haar dienst Maatschappelijke Dienstverlening en Sociale Coördinatie

Meer

Vacature: Verpleegkundige-directeur/trice van kinderopvangplaatsen

De gemeente Oudergem organiseert een aanwervingsexamen voor de functie van verpleegkundige-directeur/trice voor bepaalde duur voor haar kinderopvangvoorzieningen.

Meer

Vacature : Straathoekwerker (SHW)

Het Preventiehuis van Oudergem is op zoek naar een Straathoekwerker (SHW).

Meer

Vacature : IAPS - Docent Frans vreemde taal

Het IAPS zoekt, vanaf maandag 7 november 2022, een docent Frans vreemde taal (m/v/x) - Niveau lager secundair.

Meer

Vacature : Eco-adviseur – Beheerder dierenwelzijn (niveau B)

De gemeente Oudergem zoekt een administratief secretaris Eco-adviseur – Beheerder dierenwelzijn (Niveau B) voor de stedenbouw en leefmilieu dienst- Dierenwelzijn (M, V, X)

 

Meer

Vacature : coördinator van de Nederlandstalige aangelegenheden (M/V/X)

De gemeente Oudergem wenst een coördinator van de Nederlandstalige aangelegenheden (M/V/X) aan te werven - Halftijdse betrekking

Meer

Vacature: Administratief secretaris - animator in een structuur voor leerlingenbegeleiding (secundair onderwijs)

De animator onthaalt en begeleidt jongeren binnen de structuren voor leerlingenbegeleiding na de lesuren in een van de daartoe bestemde steunpunten (Transvaal, paviljoen, Jeugdhuis of andere). Daarvoor werkt de animator samen met een educatief team en verleent hij pedagogische ondersteuning aan jongeren (uit het secundair onderwijs). In de specifieke remediëringscontext coördineert hij de individuele zorg en afspraken met jongeren voor wie deze ondersteuning nuttig kan zijn.

Meer

Vacature: Opvoeder(ster) binnen de Educatieve Cel van het Preventiehuis van Ouderghem

L’éducateur spécialisé est chargé d’accompagner des publics divers (enfants, jeunes, adultes ou seniors) dans une situation de fragilisation, en organisant des actions susceptibles de renforcer le maillage social afin d’augmenter, entre autres, le sentiment de sécurité de la population autant que la cohésion sociale d’un territoire donné (quartier, commune). Il combine travail de proximité, mission éducative (activités propres à développer autonomie et responsabilisation), accompagnement proactif (pour les personnes en situation de déshérence).

Meer

Vacature: Verantwoordelijke Burgerparticipatie M/V/X

Nu wenst de gemeente Oudergem deze mechanismen te consolideren en uit te breiden.

Meer

Vacature: Communicatieverantwoordelijke M/V/X

Nu wil de gemeente Oudergem haar digitale communicatie in het kader van burgerparticipatie reorganiseren en versterken.

Meer

Vacature: OCMW - Hoofdbestuurssecretaris - Dienst Ontvangsten

Contract COD - Hoofdbestuurssecretaris bij de dienst Ontvangsten (OCMW)

Meer

Vacature: HR Medewerker

De gemeente Oudergem wenst een HR Medewerker.

Meer

Vacature: Administratief Assistent - Dienst Gemeentebelastingen

De gemeente Oudergem is op zoek naar een Administratief Assistent (niveau C) om haar team van de dienst Gemeentebelastingen te vervolledigen.

 

Meer