#Jobs - transparantie

Vacature: Verantwoordelijke diensten Onderwijs en Peuterzorg (niveau A)

Vacature: Verantwoordelijke diensten Onderwijs en Peuterzorg (niveau A)

Meer

Vacature: Onderhoudsagent

Vacature: Voltijds onderhoudsagent voor Koningin Fabiola - Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur - tewerkstelling op 01/05/2021

Meer

Vacature: OCMW - Administratief secretaris/secretaresse

Voltijds administratief secretaris/secretaresse voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Oudergem - Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur - voor onmiddellijke indiensttreding.

Meer

Vacature: Community manager

De gemeente Oudergem wenst een Community manager – digitaal beheerder aan te werven voor de dienst Burgerparticipatie (M/V/X) – Werkregime  ¾-tijd.

Meer

Vacature - een hulparbeider aan voor de dienst Openbare Netheid

Het gemeentebestuur van Oudergem werft een hulparbeider aan voor de dienst Openbare Netheid.

Meer

Vacature : IAPS - Docent engels - Niveau lager secundair

Het IAPS zoekt, vanaf maandag 1 maart 2021, een docent Engels (m/v) - Niveau lager secundair.

Meer

Vacature : administratief secretaris Eco-adviseur – Agenda 21 coördinator

De gemeente Oudergem zoekt een administratief secretaris Eco-adviseur – Agenda 21 coördinator (Niveau B) voor de stedenbouw en leefmilieu dienst (M, V, X).

 

Meer

Vacature - Coördinator van de Nederlandstalige aangelegenheden (M/V/X)

De gemeente Oudergem wenst een coördinator van de Nederlandstalige aangelegenheden (M/V/X) aan te werven - Halftijdse betrekking

Meer

Vacature - coordinator van de onderwijscel Preventiehuis (M/V/X)

De gemeente Oudergem organiseert een aanwervingsexamen en legt een wervingsreserve aan voor de graad van administratief secretaris (niveau b) - coordinator van de onderwijscel Preventiehuis (M/V/X).

Meer

Vacature - Directeur Human Resources (M/V/X)

Wil je meewerken aan de uitbouw van een modern HR-beleid in een lokaal bestuur? Dan moet je hier zijn!

Meer

Vacature : Gespecialiseerd opvoeder voor de Educatieve cel van het Preventiehuis

De gemeente Oudergem is op zoek naar een gespecialiseerd opvoeder voor de Educatieve cel van het Preventiehuis (administratief secretaris).

Meer

Vacature - Adjunct-coördinator bij de dienst Gemeenschapswachten

De gemeente Oudergem zoekt een adjunct-coördinator bij de dienst Gemeenschapswachten.

Meer

Vacature : Onderwijzer·es voor de lagere school

De gemeente Oudergem is op zoek naar een leerkracht lager onderwijs.

Meer

Vacature IAPS - assistant·e de direction

L'IAPS recherche un·e assistant·e de direction (H/F/X)

 

Meer

Vacature : OCMW - Psycholoog

Het OCMW van Oudergem wil een voltijdse psycholoog aanwerven met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur voor een periode van 6 maanden (met onmiddellijke indiensttreding).

Meer

Vacature : OCMW - zorgkundige

Het OCMW van Oudergem wenst een zorgkundige in dienst te nemen voor een contract van bepaalde duur van 3 maanden (Residentie Koningin Fabiola).

Meer

Vacature - schoolhoofd

De gemeente Oudergem lanceert een tweede oproep tot kandidaatstelling voor de functie van schoolhoofd in een gewone basisschool waarvan het schoolproject een dubbel spoor vertoont, namelijk een traditionele en een Nederlandstalige onderdompeling.

Meer

Vacature : OCMW - Onthaalmedewerker

De sociale dienst wenst zo snel mogelijk een kandidaat in dienst te nemen met het hieronder beschreven profiel.

Meer

Vacature - Hulpkracht kinderopvang/ Kinderverzorg(st)er

De gemeente Oudergem biedt contracten van bepaalde duur aan voor voltijdse betrekkingen van hulpkracht kinderopvang/ kinderverzorg(st)er, al dan niet onder het GESCO-statuut, voor onmiddellijke indiensttreding met de mogelijkheid tot verlenging.

Meer

Een-job-in-mijn-buurt : huishoudhulpen

Een bedrijf dat actief is in de sector van de dienstencheques binnen de gemeente Oudergem is op zoek naar gemotiveerde huishoudhulpen (m/v)


 

Meer