Nieuws

Terug naar news

Vacature - hulpfunctionaris voor jonge kinderen

De gemeente Oudergem wil een aanwervingsreserve aanleggen voor een voltijdse betrekking van hulpfunctionaris voor jonge kinderen in het kader van een toekomstige aanstelling in onze vier gemeentelijke kinderdagverblijven.

 

Algemene informatie

 • Graad: adjunct
 • Niveau: D
 • Dienst: Peuterzorg (kinderdagverblijven)
 • Vereiste opleiding/ervaring: in het bezit zijn van een getuigschrift van de lagere middelbare school en een getuigschrift "Hulp voor kinderen", afgegeven door de scholen voor sociale promotie.

 

Definitie van de functie

De hulpfunctionaris voor jonge kinderen is verantwoordelijk voor een variabel aantal kinderen van 0 tot 36 maanden. Zijn/haar opdrachten worden hieronder in detail toegelicht.

 

Opdrachten

 • instaan voor de dagelijkse opvolging van de kinderen onder het toezicht en de leiding van de verpleegkundige-directrice;
 • aandacht besteden aan de algemene ontwikkeling van elk kind, met respect voor zijn eigenheid;
 • ouderschapssteun verlenen;
 • toezien op de naleving van de hygiënevoorschriften in de opvangomgeving;
 • de bevoorrechte gesprekspartner van de ouders zijn voor wat het verloop van de dag van het kind betreft;
 • de maaltijden en de tussendoortjes aan de kinderen geven;
 • instaan voor de verzorging van de kinderen (luiers veranderen, wassen, ...);
 • de opvangruimte inrichten en onderhouden;
 • de geneesmiddelen op voorschrift toedienen, evenals de door Kind en Gezin toegestane basisgeneesmiddelen;
 • de flesjes klaarmaken

 

Vereiste beroepsvaardigheden (knowhow)

 • initiatief nemen, zin voor organisatie aan de dag leggen en zelfstandig kunnen werken;
 • motivatie en interesse in de functie tonen;
 • de neutraliteitsplicht naleven en onpartijdig blijven;
 • in staat zijn om zowel de gemeentelijke belangen als die van Kind en Gezin te behartigen en oog hebben voor de noden van de kinderen die aan hem/haar worden toevertrouwd

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • goede relaties onderhouden met de ouders, het administratieve personeel, de arbeiders en het paramedische personeel;
 • steeds beleefd en rustig blijven in elke situatie;
 • flexibel zijn op het vlak van de uurroosters en zich aanpassen aan het werk dat zich aandient

 

Toelatingsvoorwaarden - Profiel

 • in het bezit zijn van een getuigschrift van de lagere middelbare school en een getuigschrift "Hulp voor kinderen", afgegeven door de scholen voor sociale promotie.
 • zijn/haar burgerlijke en politieke rechten genieten
 • beschikken over de vereiste fysieke geschiktheid
 • in het bezit zijn van een attest van goed gedrag en zeden (model 2) van minstens 3 maanden oud
 • een eerste ervaring in de kinderverzorgingssector is een troef
 • slagen voor het mondelinge gesprek, op basis waarvan het redeneervermogen van de kandidaten en het vermogen om de vereiste opleiding in de praktijk om te zetten zullen worden beoordeeld

 

Door de gemeente Oudergem aangeboden arbeidsovereenkomst

 • arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • loon volgens de gemeentelijke barema's (minstens niveau D1 - technisch assistent(e))
 • inaanmerkingneming van de opgebouwde anciënniteit in de overheids- en privésector (tot max. 6 jaar)
 • aangename werkomgeving
 • eindejaarspremie
 • vakantiegeld
 • flexibele werkuren (37,5 uur/week)
 • gratis MIVB-abonnement
 • terugbetaling van kosten voor andere openbare vervoerswijzen tot 80%
 • fiets- en voetgangerspremie
 • tweetaligheidspremie op basis van attesten die door SELOR of een andere erkende taalcertificeringsinstantie worden afgeleverd
 • maaltijdcheques van 6 euro
 • hospitalisatieverzekering (tussenkomst van de werkgever of gratis bij het basispakket)
 • talrijke opleidingsmogelijkheden
 • aanleg van een wervingsreserve die drie jaar geldig blijft

 

Solliciteren

De sollicitatiebrieven, vergezeld van een curriculum vitae, een kopie van het diploma en een attest van goed gedrag en zeden van minder dan 3 maanden oud moeten, op straffe van nietigheid, via e-mail worden gestuurd naar mevrouw Sabine MASSON, hoofd van de dienst Onderwijs - Peuterzorg ( smasson@oudergem.brussels ).