Nieuws

Terug naar news

Vacature OCMW - Logopedist/e

Halftijds logopedist/e voor de Residentie Koningin Fabiola - Vervangingsovereenkomst - voor een onmiddellijke indiensttreding

 

Profiel

 • Bachelor logopedie
 • Geslaagd zijn voor het examen kennis tweede taal
 • Ervaring in een rusthuis is gewenst

 

Functiebeschrijving

Algemene opdracht van de functie

 • De mondelinge en/of schriftelijke communicatie van personen met taal-, spraak- of stemproblemen corrigeren of verbeteren. Re-educatiesessies organiseren.

Hoofdactiviteiten van de functie

 • Inzicht verwerven in het type van stoornis (stemproblemen, gesproken taal, ...), de moeilijkheden (ongemakken, uitingen, ...) en de omgeving van de patiënt
 • Op basis van tests nagaan of er nood is aan re-educatie
 • De patiënt/e (of de verantwoordelijke personen) adviseren over de eventuele bijkomende opvolging (psychologische begeleiding, ...)
 • Ortofoniesessies ontwikkelen en de oefeningen aanpassen aan de toestand van de patiënt/e
 • De evolutie van de re-educatie met de persoon evalueren en informatie uitwisselen met de arts, ...
 • De stagiairs/stagiaires opvangen, begeleiden, opleiden en beoordelen
 • Instaan voor het onthaal en de integratie van de nieuwe medewerkers
 • Deelnemen aan de verschillende werkgroepen, opleidingen en vergaderingen van de verschillende instanties van het woon- en verzorgingscentrum
 • Een bijdrage leveren aan de kwaliteitsbenadering en deelnemen aan de beoordelingen en opleidingen

 

Interesse?

U kunt contact opnemen met mevrouw Axelle PENOMBRE , directrice door een e-mail te sturen naar:

tot 30.11.2019