Nieuws

Terug naar news

Vacature OCMW - Administratief secretaris/secretaresse

Voltijds administratief secretaris/secretaresse voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Oudergem - Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur - voor onmiddellijke indiensttreding

 

Profiel

 • Graduaat directiesecretariaat
 • Geslaagd zijn voor het examen kennis tweede taal

 

Doelstellingen en hoofdactiviteiten van de functie

 

Doelstelling 1 : Beheer van de invordering van schulden

Hoofdactiviteiten:

 • opvolging van de betaaltermijn voor de in te vorderen ontvangsten
 • herinneringsbrieven, aanmaningen, ingebrekestelling, bevelschriften
 • beheer van de antwoorden op deze brieven (+ besprekingen en telefoongesprekken)
 • andere brieven van de cel 'Invordering'
 • beheer van de hypothecaire inschrijvingen (nodige stappen voor hun aanmaak, schrapping; de inventaris)
 • nota aan de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau (onder meer met betrekking tot een voorstel voor het invorderbaar stellen, het in onwaarde stellen van vorderingen, in rechte optreden, opstelling van bevelschriften, enz.) en de administratieve opvolging van deze beslissingen
 • administratief beheer van dossiers die naar de advocaten en de gerechtsdeurwaarders worden overgemaakt die voor het OCMW werken

 

Doelstelling 2 : Beheer van de uitgaven

Hoofdactiviteiten:

 • controle van de overgemaakte betalingsbevelen
 • voorbereiding van de loonfiches
 • relaties met de banken en de gebruikers (brieven, besprekingen en telefoongesprekken)
 • nota aan de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de uitgavenactiviteit
 • administratief beheer van systeemrekeningen (relaties met de banken, de families, notarissen, enz.)
 • opvolging van de betalingen in de bedrijfssoftware (Acropole Boekhouding en Acropole Facturatie)
 • beheer van inkomend en uitgaand contant geld, met inbegrip van de voorbereiding en de opvolging van de kascontroles

 

Technische competenties

 • Het werk zelfstandig kunnen beheren
 • In staat zijn om in team te werken en met alle diensten te communiceren
 • Tweetalig FR/NL
 • Beheersing van computertoepassingen
 • Goede redactievaardigheden, goede kennis van de spellingsregels
 • Klasserings- en archiveringstechniek
 • Gebruik van regels en procedures

 

Interesse?

U kunt contact opnemen met de dienst Human Resources door een e-mail te sturen naar:

tot 31.01.2020