Nieuws

Terug naar news

Vacature - coordinator van de onderwijscel Preventiehuis (M/V/X)

De gemeente Oudergem organiseert een aanwervingsexamen en legt een wervingsreserve aan voor de graad van administratief secretaris (niveau b) - coordinator van de onderwijscel Preventiehuis (M/V/X).

Een (1) betrekking is vrij

 

Algemene toelatingsvoorwaarden voor een statutaire benoeming

 • van een gedrag zijn dat beantwoordt aan de vereisten van de functie;
 • van zijn burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • vrij zijn van elk lichaamsgebrek onverenigbaar met de te vervullen functie en hiertoe geschikt verklaard worden tijdens een medisch onderzoek;
 • op datum van de openbare oproep tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben;
 • voldoen aan de bijzondere voorwaarden die hieronder vermeld zijn;
 • een uittreksel uit het strafregister alsook een kopij van het vereiste diploma of attest voorleggen.

 

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

 • houder zijn van een bachelor in menswetenschappen of van een beroepsbekwaamheidsbewijs of een bewijs van valorisatie van beroepscompetenties behaald overeenkomstig de regelgeving met betrekking tot de beroepsbekwaamheidsbewijzen of een getuigschrift van erkenning van competenties verkregen buiten diploma uitgereikt door SELOR of een ander competent organisme (Instapkaart SELOR- niveau A)
 • slagen voor de toelatingsproeven
 • op het ogenblik van een vaste benoeming, voldaan hebben aan de proeven betreffende de elementaire kennis van de tweede taal (Frans) (SELOR).

 

Geïnteresseerd

Het inschrijvingsformulier dat het examenprogramma en de functiebeschrijving herneemt kan aangevraagd worden bij het Gemeentebestuur, dienst Human Resources (4e verdieping), Emile Idiersstraat, 12 te 1160 Brussel (Tel. 02/676.48.01 of 02/676.49.19), via mail recrutement1160@auderghem.brussels

De kandidatuur kan enkel overgemaakt worden op het inschrijvingsformulier aan het Gemeentebestuur van Oudergem, ten laatste op 15 februari 2021 met volgende documenten als bijlage:

 1. een afschrift van het behaalde diploma;
 2. een uittreksel uit het strafregister (voor openbare diensten – gedateerd van minder dan 2 maanden) ;
 3. een foto formaat identiteitskaart (aan te brengen op het inschrijvingsformulier).