Nieuws

Terug naar news

Vacature - een hulparbeider aan voor de dienst Openbare Netheid

 

Het gemeentebestuur van Oudergem werft een hulparbeider aan voor de dienst Openbare Netheid

 

Algemene inlichtingen

 • Graad: hulparbeider
 • Niveau: E
 • Dienst(en): Wegenis – Openbare Netheid
 • Toelatingsvoorwaarden:
  • geen diplomavereiste
  • slagen voor het aanwervingsexamen
 • Vereiste taalcertificaten: geen

 

Definitie van de functie

De medewerker van de dienst Openbare Netheid draagt elke dag opnieuw bij tot de instandhouding en het onderhoud van de openbare netheid en de gebouwen van de gemeente en dit onder verantwoordelijkheid van een diensthoofd. Hij zorgt ervoor dat de gemeente een meer aangename en veilige plaats is om te wonen. Als gemeenteambtenaar vertegenwoordigt hij het bestuur. Hij biedt informatie en hulp, voor zover mogelijk, aan bewoners en passanten.

 

Opdrachten

 • Onderhoud en reiniging van:

 • Straten, openbare ruimtes, openbare gebouwen en andere omgevingen van gemeentelijk belang. Voor het reinigen van straten is dit met manuele of mechanische middelen.
 • Het ledigen van openbare afvalbakken.
 • Het melden van beschadigingen, sluikstorten en andere abnormale situaties.
 • Het inzamelen, laden en lossen van huishoudelijk afval, opruimen van illegale stortingen, lozen van onderhoudsmateriaal en andere.
 • Dagelijks verslag uitbrengen van de uitgevoerde taken, melden van problemen of verschaffen van andere informatie over de taken waarvoor men verantwoordelijk is.
 • Bijdragen aan het geven van informatie aan het publiek met het oog op de verbetering van het leefmilieu en het dagelijks welzijn in het openbaar leven.
 • Ter beschikking staan van de gemeente in geval van overmacht of andere belangrijke gebeurtenissen zoals: overstromingen, winterse omstandigheden, verkiezingen, enz.

 

Vereiste technische vaardigheden

 • Kennis van de algemene risico's in het kader van collectieve of individuele acties; gevaarlijke situaties herkennen en maatregelen nemen om risico's te verhelpen of tot een minimum te beperken.
 • Basiskennis van het gebruik van beschermingsmiddelen.
 • Basiskennis van afvalverwijdering en -beheer.
 • Beschikken over een basiskennis van de verschillende taken op het vlak van netheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten

 • Je neemt initiatief en bent autonoom, rekening houdend met de omgeving en de voorschriften.
 • Je stuurt je gedrag en manier van werken bij om efficiënt te werken, op basis van de informatie waarover je beschikt en op basis van de evolutie van de situatie van de mensen.
 • Je geeft blijk van doorzettingsvermogen om de opgelegde doelen en doelstellingen te bereiken.
 • Teamspirit en samenwerking met andere mensen en diensten maken deel uit van het dagelijkse takenpakket; je deelt jouw middelen, kennis, ervaringen en vaardigheden.
 • Je hebt zin voor initiatief.
 • Je bent nauwgezet en je leeft de werktijden na.
 • Je hebt een goed voorkomen.
 • In goede gezondheid verkeren en een goede lichamelijke conditie hebben.

 

Interesse?

Stuur je kandidatuur (cv + motiveringsbrief) naar de dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of per e-mail naar shousiaux@auderghem.brussels ), ten laatste tegen 10 maart 2021