Nieuws

Terug naar news

Vacature: Community manager

 

De gemeente Oudergem wenst een Community manager – digitaal beheerder aan te werven voor de dienst Burgerparticipatie (M/V/X) – Werkregime  ¾-tijd.

 

Oudergem is een gemeente in het zuidoostelijk deel van Brussel. Sinds 2020 ontwikkelt het een volledig vernieuwend proces van democratische participatie, rond twee belangrijke mechanismen: de Inwonersvergadering en de Gedeelde Begroting.

 • De Inwonersvergadering bestaat uit 100 inwoners die willekeurig worden gekozen. Statistisch representatief voor de bevolking, is de Inwonersvergadering één van de breedste en meest omvattende participatiemechanismen in België. De Inwonersvergadering is verantwoordelijk voor het beheer van de Gedeelde Begroting.
 • De Gedeelde Begroting is een enveloppe van meer dan een half miljoen euro die de gemeente jaarlijks ter beschikking stelt aan de inwoners om nieuwe projecten te bedenken.
 • De Gedeelde Begroting is georganiseerd in 4 fasen: de oproep tot projecten, de haalbaarheids-studie, het stemmen door de inwoners, de uitvoering van "verkozen" projecten door de gemeentelijke diensten.
 • De Gedeelde Begroting van Oudergem onderscheidt zich van de traditionele participatieve begrotingen door middel van de volgende vier kenmerken: ze is toegankelijk vanaf  10 jaar oud; het bedrag per inwoner (15 €) is één van de hoogste in Europa; de inwoners hebben de volledige controle over het proces: het zijn de inwoners die de projecten voorstellen en die de projecten verkiezen, zonder "politieke" tussenkomst; het is de Inwonersvergadering die de jaarlijkse thema's kiest en de regels bepaalt.
 • De indiening van de projecten en de stemming worden georganiseerd via een digitaal platform: wij.oudergem.be

Deze mechanismen voor burgerparticipatie zullen een centrale plaats innemen in het lokaal democratisch leven met de eerste Gedeelde Begroting die op 1 maart 2021 van start gaat.

Het gemeentebestuur gaat actief om met diversiteit door gelijke kansen te garanderen. Menselijke kwaliteiten en vaardigheden zijn doorslaggevend, ongeacht leeftijd, afkomst, handicap, geslacht of seksuele geaardheid.

De gemeente Oudergem zet zich in voor een actief aanwervingsbeleid voor personen met een handicap. Als u een handicap hebt, raden wij u aan dit in uw sollicitatie aan te geven.

 

Functiebeschrijving

Onder toezicht en in nauwe samenwerking met de coördinator van de burgerparticipatie en de communicatieverantwoordelijke bent u verantwoordelijk voor het beheer van het digitaal platform, de gemeentelijke sociale netwerken en de communicatie in verband met de burgerparticipatieprojecten. U beantwoordt hun vragen en opmerkingen online, creëert en publiceert inhoud op sociale netwerken en op het digitaal platform en beheert de online en offline communicatiecampagnes, met name tijdens de oproepen tot het indienen van projecten en de stemmingsfasen.

 

Uw opdrachten

Als community manager en digitaal beheerder van de dienst burgerparticipatie :

 • Houdt u het digitaal platform wij.oudergem.be, waarop burgers hun projectideeën voor de Gedeelde Begroting indienen, up-to-date: bijwerken van projectvooruitgangen, ingeven van papieren projectfiches, extractie van overzichtstabellen, moderatie van commentaren, communicatie...
 • Stelt u een crossmediaal redactioneel plan op voor elk groot participatieproject (fasen van de gedeelde begroting, bijeenkomsten van de Inwonersvergadering, openbare raadplegingen, enz.). Creëert u en publiceert u inhoud in verband met participatie op de gemeentelijke website, op het digitaal platform en op de gemeentelijke sociale netwerken (Facebook, Instagram, ...). Beheert u de interacties volgens een responsemap die u onder toezicht van de communicatieverantwoordelijke opstelt;
 • Neemt u deel aan de voorbereiding en neemt u actief deel aan de Inwonersvergaderingen en Wijkvergaderingen ;
 • Geeft u praktische ondersteuning aan de leden van de Inwonersvergadering in het kader van hun opdrachten ;
 • Verstrekt u, in het kader van uw opdrachten, de door het publiek, uw collega's en de andere diensten van de administratie gevraagde inlichtingen;
 • Neemt u deel aan vergaderingen en opleidingen met betrekking tot uw functie ;
 • Behandelt u dossiers onpartijdig en objectief en respecteert u de vertrouwelijkheid van gegevens;
 • Draagt u bij tot de goede werking en het imago van het gemeentebestuur;
 • Voert u algemene administratieve taken uit met betrekking tot uw functie: het schrijven van brieven, verslagen, antwoorden op hiërarchische verzoeken, bestelbonnen, enz.

 

Uw profiel

 • U bent enthousiast met de gedachte om deel te nemen aan een origineel innovatief democratisch project; 
 • U bent een teamspeler en geniet van het contact met een gevarieerd publiek: u bent empathisch, bent begripvol en vriendelijk;
 • U heeft een goede kennis van sociale netwerken en u houdt van digitale communicatie;
 • U heeft uitstekende schrijfvaardigheden, ook op multimediagebied;
 • U kan zelfstandig werken en aarzelt niet om nieuwe ideeën voor te stellen;
 • U bent in staat technische informatie te vertalen in voor het publiek toegankelijke taal (popularisatie);
 • U bent methodisch, nauwgezet en georganiseerd. U bent in staat om prioriteiten te stellen en deadlines te respecteren;
 • U bent bereid om af en toe deel te nemen aan evenementen die ’s avonds of in het weekend plaatsvinden ;
 • U bent vertrouwd met Microsoft Office ;
 • Kennis van Adobe is een pluspunt ;
 • U heeft een elementaire kennis van de tweede landstaal : Selor artikel 8 – of u bent bereidt het brevet te halen
 • U heeft een diploma ASO (3de graad)

 

Ons aanbod

 • Een afwisselende job met verantwoordelijkheid gekoppeld aan een innovatief project in een motiverende werkomgeving.
 • Complexe maar boeiende professionele opdrachten, met een reële impact op de bevolking.
 • Werkzekerheid (contract van ¾-tijd voor één jaar met de mogelijkheid om het contract te verlengen)
 • Een salaris overeenkomstig de barema’s in de publieke sector (ASO 3de graad, vakantiegeld en eindejaarspremie), maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en de mogelijkheid van een tweetaligheidspremie (via het Selor-examen).
 • Nuttige anciënniteit wordt volledig overgenomen.
 • Bijdrage in de kosten van het abonnement op het openbaar vervoer, gratis abonnement op de MIVB.
 • Gunstige verlofregeling

 

Interesse? 

Stuur uw kandidatuur (CV en motivatiebrief) met een kopie van uw diploma naar het Gemeentebestuur van Oudergem, Dienst Human Resources – Carine Alderweireldt, Emile Idiersstraat 12 te 1160 Brussel of via mail naar calderweireldt@auderghem.brussels

Indiening van de kandidatuur ten laatste op : 14.03.2021