Nieuws

Terug naar news

Vacature : technisch adjunct Grafdelver (Niveau D) voor het kerkhof (M, V, X)

De gemeente Oudergem zoekt een technisch adjunct Grafdelver (Niveau D) voor het kerkhof (M, V, X)

 

Algemene toelatingsvoorwaarden:

 • Houder  zijn van een attest van het secundair onderwijs van de 2e graad of gelijkgesteld in verband met de te begeven functie of van een beroepsbekwaamheidsbewijs of een bewijs van valorisatie van beroepscompetenties
 • Gezien de aard van de kwalificatie mag  het vereiste diploma vervangen worden door een nuttige en naar behoren bewezen ervaring , die tenminste drie jaar bedraagt.
 • Slagen voor de toelatingsproeven:
 • In het bezit zijn van het rijbewijs B,

 

Definitie van de functie   

De arbeider in de dienst van het kerkhof draagt bij tot het algemeen onderhoud en de reiniging binnen het kerkhof en dit onder het gezag van een dienstverantwoordelijke. Hij helpt en informeert, in de mate van het mogelijke, bezoekers van het kerkhof en de familie van overledenen.

 

Opdrachten:

 • Medewerking verlenen aan de hoveniers voor:
  • Het algemeen onderhoud kerkhof: maaien van gazons, onkruidbestrijding, onderhoud van wegen, bestrating.
 • Medewerking verlenen aan de grafmakers voor:
  • het delven van de graven: teraardebestellingen en ontgravingen van de overledenen;
  • de grondbewerkingen;
  • de herstellingswerken en onderhoudswerkzaamheden.
 • Signaleren van beschadigingen en andere abnormale toestanden.
 • Dagelijks rapporteren van het geleverde werk, problemen of andere informatie betreffende het werk aan zijn verantwoordelijke.
 • Beurtrol voor het open en sluiten van het kerkhof (W.E. - Feestdagen).
 • Inzetbaar in gevallen van overmacht of andere algemene belangen ten dienste van de gemeente: overstromingen, winterse omstandigheden, verkiezingen enz…

 

Vereiste technische vaardigheden

 • Basiskennis van de reglementen en de verschillende gebieden van het kerkhof.  
 • Basiskennis van materieel en machines die worden gebruikt; Met een graafmachine kunnen omgaan
 • Beheerst de algemene risico’s in het kader van de collectieve of individuele acties, het herkennen van een gevaarlijke situatie en het nemen van maatregelen om deze te verwijderen of tot een minimum te herleiden;
 • Basiskennis bezitten omtrent het gebruik van beschermingsmiddelen;
 • Over een basiskennis beschikken van storten en afvalverwerking

 

Sociale en persoonlijke vaardigheden en eigenschappen

 • Initiatief nemen en autonoom kunnen handelen rekening houdend met de omgeving.
 • Flexibele houding kunnen aannemen op gebied van werkmethode, werkuren, werkomstandigheden om op efficiënte manier te werken, rekening houdend met de informatie en middelen die men heeft.
 • Volharding en uithouding bezitten om opgelegde doelen en objectieven te bereiken.
 • Groepsgevoel en samenwerking met andere personen en diensten maken deel uit van het dagelijks werk, het transparant delen van kennis, ervaringen en capaciteiten.
 • Gevoel voor initiatief
 • Stipt zijn en de werkuren respecteren
 • Goede presentatie
 • In goede fysieke gezondheid verkeren
 •  

Ons aanbod

 • Loon volgens de barema’s van de overheidsdienst (vakantiegeld en eindejaarspremie),
 • Maaltijdcheques
 • Hospitalisatieverzekering
 • Nuttige anciënniteit volledig overgenomen
 • Tegemoetkoming in de abonnementen van het openbaar vervoer, gratis abonnement van de MIVB
 • Aantrekkelijk verlofregime

 

Interesse?

Stuur uw kandidatuur (cv, motiveringsbrief met een kopij van je diploma(s) ) naar de dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of  via de volgende link https://www.oudergem.be/rh/offre0004) voor de  23 juli 2021.

Het Gemeentebestuur heeft een actief beleid van diversiteit en verzekert de gelijkheid van kansen, behandeling en toegang tot selecties voor al haar kandidaten.