Alle news

20/04

Oorlog in Oekraïne - De gemeente Oudergem lanceert voorstel om een structureel opvangdorp voor Oekraïense vluchtelingen op te richten op de site van de Deltadriehoek in Oudergem

 

Op donderdag 24 februari zijn Russische strijdkrachten het grondgebied van Oekraïne binnengedrongen.

De gemeente Oudergem veroordeelt nogmaals met klem die ongerechtvaardigde aanval van Rusland op Oekraïne.

Sinds het begin van de oorlog zijn al ongeveer 2,8 miljoen Oekraïners gevlucht voor de gruwelen en oorlogsmisdaden die in hun land worden begaan. Volgens humanitaire organisaties zouden het er uiteindelijk wel 4 of 5 miljoen kunnen worden. We mogen dus spreken van een massale exodus.

Tegelijk is er een echte golf van solidariteit op gang gekomen in België, vooral van burgers. Veel mensen tonen zich heel solidair en dat is iets wat we toejuichen. Tot nu toe hebben meer dan 140 gezinnen uit Oudergem gehoor gegeven aan de oproep om Oekraïense vluchtelingen in hun woning op te nemen. In Oudergem zullen dus ongeveer 300 Oekraïners worden opgevangen in de huizen van Oudergemnaars. Dat is echter maar een tijdelijke oplossing op middellange termijn.

Wanneer het momentum voorbij is, stelt zich de vraag naar de opvang op lange termijn. Die vraag moet nu door de gewestelijke en federale autoriteiten worden aangepakt. Er zal voor stabiele huisvesting moeten worden gezorgd, kinderen zullen een opleiding moeten kunnen volgen en sommige mensen zullen naar de arbeidsmarkt moeten worden begeleid. Het coördineren van de opvang van die vluchtelingen op lange termijn wordt voor Europa en zijn lidstaten de grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het is in die context dat de gemeente Oudergem aan de Brusselse minister-president en aan de MSI voorstelt om op haar grondgebied een structureel opvangdorp voor Oekraïense vluchtelingen op te richten. De MSI beschikt immers over een braakliggend terrein van +/- 4 ha in de Deltadriehoek achter het CHIREC in Oudergem. Dat terrein is al gedeeltelijk bouwrijp gemaakt en zou plaats kunnen bieden aan ten minste één opvangdorp met modulaire accommodatie van +/- 300 eenheden, goed voor de opvang van bijna 1.000 mensen. Op het terrein is het ook mogelijk gemeenschappelijke voorzieningen te installeren.

"Ik nodig de federale regering en het Brussels Gewest uit om in de huidige crisis hun verantwoordelijkheid op te nemen en de oprichting van een dergelijk modulair opvangdorp te ondersteunen en te stimuleren", aldus burgemeester Didier Gosuin. "De gemeente Oudergem is bereid om de oprichting van het dorp te ondersteunen en de vluchtelingen te begeleiden", voegt Sophie de Vos, toekomstig burgemeester, eraan toe. "Deze crisis herinnert ons er eens te meer aan dat een menswaardig bestaan en democratie onwrikbare principes zijn die vóór alles komen. We zijn het aan onszelf verplicht om deze vluchtelingen op een waardige manier op te vangen. Het is een kwestie van waarden; de mijne en die van mijn gemeente", besluit Didier Gosuin.