Nieuws

Terug naar news

Oudergem creëert een inwonersvergadering

 

Het is officieel. De allereerste Vergadering van de Inwoners in de geschiedenis van Oudergem is geïnstalleerd. Ze is samengesteld uit 100 Oudergemnaren die voor een (hernieuwbare) periode van 1 jaar zijn aangesteld en heeft twee hoofdopdrachten: de Gedeelde Begroting organiseren en meewerken aan grote gemeentelijke dossiers.

" De  Vergadering  van de Inwoners moet een centrale rol gaan spelen in het gemeenteleven ", aldus Marine Vande Pitte, coördinatrice van dit project. " Precies daarom wilden we dat ze Oudergem op sociaal-demografisch vlak perfect weerspiegelt. Een echt statistisch staal waarin de verschillende profielen van de inwoners van Oudergem terug te vinden zijn ."

Om de nieuwe  Vergadering  te vormen, heeft de gemeente de techniek van de gelaagde loting gebruikt: naast de strikte gelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn alle leeftijdscategorieën, beroepen, opleidingsniveaus, enz. die samen de bevolking van Oudergem vormen daar in vertegenwoordigd . " Het doel is dat iedereen gehoord wordt. Zelfs degenen die men gewoonlijk niet hoort, vooral omdat ze zich niet zo betrokken voelen bij het openbare leven, zoals jongeren.

Daartoe is de gemeente opgedeeld in 10 wijken. Voor elke wijk werden 10 wijkbewoners uitgeloot die de Wijkvergadering vormen. De  Vergadering  van de Inwoners groepeert deze tien Wijkvergaderingen.

" Die Wijkvergaderingen zijn onder meer gangmaker voor de Gedeelde Begroting binnen hun wijk en geven vragen van inwoners door aan de gemeente. " Zo zullen er jaarlijks in de wijken openbare vergaderingen worden georganiseerd en zal er in 2021 een webinterface worden gecreëerd die gesprekken en ideeënuitwisselingen mogelijk maakt.

Het werk van de Assemblee wordt begeleid door iemand die neutraal is en los staat van de gemeente. De Assemblee zal 3 keer per jaar bijeenkomen, of vaker als er forse dossiers zijn. Zo krijgt zij in 2021 de kans om mee te werken aan het project voor de renovatie van het gemeentehuis.

 

Een eerste 100% virtuele assemblee

De eerste Vergardering van de Inwoners van Oudergem, eerst voorzien voor 21 maart en vervolgens uitgesteld tot 24 oktober, werd uiteindelijk 100% digitaal gehouden op 12 november. De evidente reden: de gezondheidscrisis.

" Gezondheid is belangrijk, maar de toekomst van onze democratie ook ", aldus projectcoördinator Marine Vande Pitte. " Verder uitstel zou ons gedwongen hebben de lancering van de Gedeelde Begroting uit te stellen tot 2022. Maar in alle berichten die we ontvangen, voelen we nog sterker dan voorheen dat de Oudergemnaren betrokken willen zijn bij wat leeft in hun gemeente ".

De eerste Vergardering van de Inwoners kreeg daarom de vorm van een gigantische videoconferentie met de 100 vertegenwoordigers. " Het was geen gemakkelijke taak, want we moesten ons ervan vergewissen dat niemand buitengesloten werd. Daarom organiseerden we eerst een zelfhulpgroep onder de deelnemers: degenen die al bekend waren met tools voor videoconferenties hielpen de neofieten. Vervolgens, op 12 november, 1 uur voor de vergadering, hebben teams van de gemeente de personen telefonisch begeleid die problemen zouden kunnen hebben om in te loggen. Tot slot hebben we oplossingen op maat voorgesteld aan degenen die niet over computerapparatuur beschikten ".

Deze eerste editie stelde de vertegenwoordigers in staat om meer te weten te komen over hun taken en de rol van elk van hen. Het grote dossier dat de Vergardering van de Inwoners de komende weken wacht, is de lancering van de Gedeelde Begroting. " De komende weken komen de 10 Wijkvergaderingen afzonderlijk samen. Daarna komen ze in december opnieuw in plenaire zitting samen om de thema's vast te leggen voor de Gedeelde Begroting 2021. Zo zijn we helemaal klaar om die begin volgend jaar te lanceren ".

Ook daarin spelen de Wijkvergaderingen een belangrijke rol: zij vormen de link tussen de inwoners en de gemeenschappelijke projecten.

 

Verslag van de eerste vergadering van de inwoners van Oudergem

 

Verslag van de tweede vergadering van de inwoners van Oudergem