Alle news

04/03

Oudergem zet zich in voor het voortbestaan van mussen

 

Binnenkort nestkasten, voedertafels en andere zaadbakjes op alle gemeentelijke gebouwen

 

Na de operatie Huismus van juni jongstleden wil de gemeente Oudergem de gemeentelijke gebouwen nu uitrusten met nestkastjes en voedervoorzieningen. De groep Mussen Oudergem doet van zijn kant opnieuw een oproep om zoveel mogelijk Oudergemnaren te betrekken bij de redding van deze gevederde vrienden.

De situatie is immers dramatisch. In 25 jaar tijd is de Brusselse mussenpopulatie ingestort. Momenteel zou het aantal huismussen nog maar 5% bedragen van de aantallen die Natagora in 1995 optekende. “ In Oudergem trachten amper een paar kolonies overeind te blijven ”, aldus Thomas Bogaert van de dienst Dierenwelzijn. “ Actie dringt zich op, zeker omdat de winter een cruciale tijd is met het oog op de volgende voortplantingsperiode .”

Hoe valt deze situatie te verklaren terwijl deze zaadetende vogels juist graag in de buurt van mensen vertoeven? “ Vooral voedsel vinden is een probleem. In tuinen komen almaar minder grassen in zaad en kippenhokken zijn er ook al haast niet  meer,  terwijl  dat belangrijke voedselbronnen zijn ”, luidt de uitleg van Félicien Dufoor van de groep Mussen Oudergem. Hij wijst ook op “ de nieuwe normen voor isolatie van gebouwen, waardoor de beschikbare nestruimte voor mussen aanzienlijk afneemt.

Na die vaststelling is de gemeente tot actie overgegaan. Er werden al ettelijke collectieve nestkasten en voedervoorzieningen geplaatst op de Residentie Koningin Fabiola. De andere zullen strategisch gespreid worden over een aantal gemeentelijke gebouwen. Er komt een nestkastenworkshop in het Schoolcentrum Blankedelle en ook alle andere scholen steken de handen uit de mouwen. Alle inwoners kunnen zich eveneens inschrijven voor de workshops van de groep Mussen Oudergem. “ We willen zoveel mogelijk Oudergemnaars betrekken, want het gaat om eenvoudig werk dat iedereen kan doen. Het komt niet alleen de mussen rechtstreeks ten goede, maar ook andere vogelsoorten zoals mezen, roodborstjes en zelfs boomklevers .”

 

Mussen Oudergem  (Facebook) of moineaux1160@gmail.com