Alle news

03/03

Start van het schooljaar 20/21: Vier bijkomende taakleerkrachten

 

Om de door de sluiting van de scholen veroorzaakte leerachterstand in de halen, worden vanaf de start van het nieuwe schooljaar vier nieuwe voltijdse taakleerkrachten ingeschakeld. Een voor elke gemeenteschool. Een bijkomend krachtig hulpmiddel in de strijd tegen schoolmoeheid.

" Hun taak zal enigszins anders zijn dan bij de klassieke individuele remediëring ", verduidelijkt Bernard Mugrabi. " Ze zullen de klastitularissen bijstaan tijdens de lessen en zullen remediëringssessies geven in kleine groepjes buiten de lesuren, bijvoorbeeld tussen 8 en 8.30 uur.

Ook  de werking van de studie zal worden herzien. " Voor de kinderen bij wie lacunes werden vastgesteld tijdens de lessen, kan de studie ook omgevormd worden tot een remediëring omtrent specifieke onderwerpen, ook in groepjes van vier of vijf leerlingen. Dit lijkt ons de meest efficiënte aanpak, want in vele gevallen volstaat af en toe een duwtje in de rug om ervoor te zorgen dat leerlingen met leerproblemen hun zelfvertrouwen herwinnen en terug aanknopen bij het ritme van de klasgroep. "

Deze maatregel wordt integraal gefinancierd door de gemeente in het kader van het herstelplan.