Alle news
sorteren

26/02

Waarom moeten we ons afval sorteren?

We mogen gerust fier zijn: de Brusselaars doen het steeds beter als het gaat om afval sorteren. Het is niet alleen verplicht, afval sorteren is ook goed voor de planeet, het komt de economische ontwikkeling ten goede en het is een eerste stap om anders te gaan consumeren.

Afval sorteren is goed voor de planeet

En als uw afval nu eens niet langer afval zou zijn, maar hulpbronnen die we kunnen hergebruiken? Zo hoeven we geen nieuwe hulpbronnen te consumeren die afkomstig zijn van onze planeet, met onvermijdelijke gevolgen voor het milieu. De ontginning en de verwerking van materialen, brandstoffen en voeding is immers verantwoordelijk voor zowat de helft van de wereldwijde broeikasgasemissies en voor 90% van het verlies van de biodiversiteit en de waterschaarste.

Uw apparaten en uitrusting kunnen nog dienen! Er bestaan bijvoorbeeld tal van circuits voor de herbestemming van computers of huishoudelijke apparaten, die die toestellen een tweede leven geven waardoor er minder nieuw geproduceerd hoeven te worden. Wist u dat heel wat gebruiksvoorwerpen tegenwoordig gemakkelijk te herstellen zijn?

En zelfs als het niet herbruikbaar is als zodanig of na een herstelling, dan nog bevat uw afval heel wat materialen die na recyclage opnieuw gebruikt kunnen worden: metalen, papier, plastic of zelfs voedingsstoffen om gas of meststoffen van te maken!

Het restafval wordt verbrand in een verbrandingsoven en eindigt onherroepelijk in het leefmilieu in de vorm van verontreinigende gassen en assen die ondergronds belanden. Door afval te sorteren, te hergebruiken en te recycleren kunnen we zoveel mogelijk materiaal recupereren vóór die allerlaatste stap.

Resten van maaltijden en keukenafval zitten bijvoorbeeld nog vol nuttig materiaal. Door ze in de oranje zak of in een compostinstallatie te sorteren kunnen we het potentieel ervan benutten. Bij het composteren worden ze verteerd door wormen en leveren ze meststoffen op. Hetgeen u in de oranje zak steekt, wordt biogas en compost in een biomethanisatie-installatie. Al uw afval heeft waarde!

Afval sorteren is strategisch voor onze economie

Wist u dat voor de productie van elke kilogram afval die u weggooit 60 kg aan natuurlijke hulpbronnen nodig was? Als u weet dat het gemiddelde gewicht van het afval per inwoner in Europa elk jaar 450 kg bedraagt, betekent dat dat u eigenlijk 27 ton natuurlijke hulpbronnen geconsumeerd hebt die wereldwijd ontgonnen zijn!

Het probleem is dat de prijzen van energie en grondstoffen tegenwoordig de hoogte in schieten … en een impact hebben op de consumptieprijzen. De meest recente barometer van de Brusselse economische transitie toont overigens aan dat bijna de helft van de ondernemingen in de circulaire economie een manier ziet om de productiekosten te verlagen, een vooruitgang met 10 punten vergeleken met de peiling van 2018.

Ongesorteerd afval kan dus grote kosten met zich meebrengen door de verbrandingsbelasting. Nochtans kan dat afval een rechtstreekse toevoer vormen voor de recyclage- of upcyclingcircuits (hergebruik na revisie, afbraak om onderdelen te recupereren, andere toepassing, enz.).

Heel wat circuits voor recyclage en upcycling van afval zijn namelijk ontstaan naarmate er in België meer soorten afval gesorteerd werden. De sector van de circulaire economie is in ons land bezig aan een opmars, zeker in Brussel, dat wereldwijd een pioniersrol vervult. De hele lokale economie profiteert van dat ecosysteem, dat een vooruitzicht biedt op nieuwe jobs.

Afval sorteren is uw manier van consumeren in vraag stellen

Door uw afval te sorteren, wordt u zich bewust van de hoeveelheden, en beseft u dat er misschien andere manieren van consumeren zijn die minder afval met zich meebrengen (in bulk kopen, herlaadbare batterijen gebruiken, niet zomaar afdrukken, enz.). Bij afval van vervallen of niet-geconsumeerde etenswaren wordt u zich bijvoorbeeld bewust van de kosten die u kunt uitsparen door anders om te gaan met uw aankopen en wat u in huis hebt. Wist u bijvoorbeeld dat u zelf groentebouillon kunt maken van schillen? Ontdek al onze recepten tegen verspilling op ons YouTube-kanaal.

De grote uitdaging is dus ons zogenaamde ‘restafval’, dat voor verbranding bestemd is verminderen (de ‘witte zak’). We recupereren weliswaar energie via dat proces, maar het is ook vervuilend. De hele uitdaging van het sorteren bestaat erin de hulpbronnen die het afval bevat zoveel mogelijk te gebruiken voor we onze toevlucht nemen tot verbranding. Kortom, hoe meer we sorteren, des te meer we gaan hergebruiken/recycleren en des te minder afval we verbranden.

Het best gesorteerde afval blijft echter het afval dat we niet produceren. Kunnen we minder afval produceren? Ja, natuurlijk! Sorteren begint in ons hoofd: we kunnen besluiten om al dan niet te (over)consumeren. ‘Zero afval’ is een nieuwe manier van consumeren die van bij het begin rekening houdt met het afval dat ze met zich meebrengt. U kunt bijvoorbeeld beslissen om een kledingstuk te herstellen in plaats van het weg te gooien en iets nieuws in de plaats te kopen. U kunt een refurbished gsm kopen in plaats van een nieuw exemplaar. En het is ook nog eens minder duur!

Sorteren is goed voor de planeet en de economie, maar het is nog beter voor iedereen als er minder afval te sorteren valt!

Om uw afval te verminderen is het belangrijk om overconsumptie te vermijden. De BISOU-methode kan heel waardevol zijn om ons bewust te worden van ons aankoopgedrag. Ze zet ons aan om even stil te staan en ons de volgende vragen te stellen: Is het echt nodig dat ik iets koop (Besoin)? Moet dat onmiddellijk (Immédiat)? Heb ik niet al iets gelijkaardigs liggen dat ik daarvoor kan gebruiken (Semblable)? Waar komt het product vandaan dat ik van plan ben te kopen (Origine)? En tot slot, zal die aankoop echt nuttig zijn op de lange termijn (Utilité)? Door die vragen te beantwoorden worden we ons bewust van het verschil tussen onze aankoopimpulsen en onze echte consumptiebehoeften.