Ondersteuning en financiëring van de samenlevingsdienst

HET COLLEGE,
Overwegende dat het Platform voor de Samenlevingsdienst ontstond eind 2007 als een vzw met volledig autonome en politiek, ideologisch en communautair onafhankelijke werking.
De Samenlevingsdienst bestaat uit een voltijds engagement gedurende minimum zes maanden, waardoor de jongere zowel zijn persoonlijke
ontwikkeling als zijn maatschappelijke betrokkenheid versterkt. Het Platform voor de Samenlevingsdienst richt zich tot alle jongeren tussen 18
en 25 jaar oud en biedt hun gedurende deze periode middelen van bestaan. Het uitvoeren van een Samenlevingsdienst biedt jongeren de kans om diverse
(sociale, manuele, relationele, intellectuele, ... ) vaardigheden te ontwikkelen en moedigt hun persoonlijke ontwikkeling aan. Door hun inzet voor het
algemeen welzijn van de gemeenschap wordt hun burgerzin aangescherpt.Ondersteund door en in werking gesteld door de overheid verbindt. Het
Platform voor de Samenlevingsdienst verschillende actoren: openbare instellingen, lokale overheden, jongerenwerking, sociale partners,
ondernemingen,…
Overwegende dat meerdere brusselse gemeenten dit platform steunen en financieren;
Overwegende dat meerdere brusselse gemeenten de charter hebben ondertekend;
Overwegende dat dit platform een heel positieve impact op onze jonge volwassenen kan hebben;
Overwegende dat de gemeente een collectief werf van een groep van 25 jongeren  (busverhuur, cateringbenodigheden, lening van materiaal, enz.) of  het Europeaan Brevet van eerstehulpverlening (EHBO) van het Rode Kruis voor 25 jongeren kan financieren voor een bedrag van 1500 €
Overwegende dat deze financiëring kan opgenomen worden door de fonds Depollier voor de Jeugd en vervolledigd door een kleine bijdrage van de subsidie sociale cohesie.
BESLIST:
- de ondertekening van de charter goed te keuren
- de financiëring van een collectief werf voor 25 jongeren goed te keuren
- de publiciteit voor onze bevolking te organiseren.