Ontdek de thermografie van uw dak!

 

Context

Om haar Klimaatactieplan op te stellen, heeft de gemeente Oudergem een diagnose gemaakt van de uitstoot van broeikasgassen op het gemeentelijk grondgebied. Ondanks een duidelijke vooruitgang sinds 2005 blijven de gebouwen in Oudergem een van de belangrijkste emissiebronnen.

In het Brusselse Gewest heeft meer dan 60% van de woningen met een EPB-certificaat een klasse E, F of G, d.w.z. een lage energieprestatie. Dit is vooral te wijten aan het feit dat de gebouwen oud zijn (meestal gebouwd vóór de jaren 1960), en beperkt geïsoleerd. De Brusselse gebouwen verbruiken te veel energie, wat niet alleen gevolgen heeft voor het klimaat, maar ook voor de uitgaven van de bewoners.
Zelfs recentere gebouwen kunnen gebrekkige isolatie vertonen (te dunne of aangetaste isolatie, slechte installatie met koudebruggen enz.)

30% van de verliezen in gebouwen wordt veroorzaakt door het dak.

Graphique évolution des émissions de CO2 à Auderghem

Doelstelling van de thermografie

In het kader van een proactieve aanpak om de energieprestaties te verbeteren, wenste de gemeente Oudergem een thermografie vanuit de lucht van het gemeentelijk grondgebied uit te voeren om het warmteverlies van de gebouwen in kaart te brengen.

De rondvlucht vond plaats in de nacht van 17 op 18 januari 2023. De resultaten worden aan iedereen ter beschikking gesteld om de bevolking, publieke en private actoren, te sensibiliseren voor de problematiek van warmteverlies en thermische isolatie.

 

Methodologie: gegevensverwerving

Het overvliegen van het grondgebied van Oudergem maakte het mogelijk om vanuit de lucht de nodige opnamen te maken voor de infraroodthermografie van de daken met een minimale ruimtelijke precisie van 40 cm en een thermische precisie die de nominale capaciteit van de sensoren zo dicht mogelijk benadert, +/- 0,02°C.

De thermografie moet worden uitgevoerd op relatief lage hoogte, in geschikte weersomstandigheden, met live controle van de infraroodbeelden om documenten van hoge kwaliteit te verkrijgen, met een goed onderscheid van de verliezen per gebouw.

 

Gegevensverwerking

Met thermografie vanuit de lucht kunnen kwalitatieve gegevens worden verzameld om gebieden van daken met energieverliezen te identificeren. Met deze gegevens kan het energieverbruik van de woningen niet worden geschat. Deze thermografie vervangt niet de beoordelingen die voor elk gebouw onder gecontroleerde en specifieke gebruiksomstandigheden kunnen worden uitgevoerd. In feite zal een leeg, onverwarmd en slecht geïsoleerd gebouw bij een algemeen onderzoek geen verliezen vertonen.

OPGELET: Voor daken met vegetatie zijn de thermografische gegevens niet noodzakelijk betrouwbaar.

Op 30 mei 2023 om 20:00 uur (Penthousezaal), vóór de publicatie van de databank, wordt een openbare informatievergadering georganiseerd.

 

Persoonsgegevens

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onderstaand informatiedocument.

Indien u de eigenaar, het syndicaat of de vertegenwoordiger van een volledig gebouw bent en u niet wenst dat uw dakgegevens openbaar worden gemaakt, gelieve dan onderstaand formulier in te vullen. Dit zal ervoor zorgen dat uw huis wordt geblurred.

Indien u uw woning wenst te laten vervagen VOOR de publicatie van uw dakgegevens, gelieve dan onderstaand formulier in te vullen vóór 25/06/2023.

Het naar behoren ingevulde en ondertekende formulier moet naar de Milieudienst worden gestuurd, hetzij per e-mail naar Leefmilieu@oudergem.brussels, hetzij per post naar Emile Idiersstraat 12 - 1160 Oudergem (5e verdieping - Milieudienst).