Op afstand houden van de vergadering van de Gemeentraad

DE RAAD,
Gelet op  het nieuwe gemeentewet, artikel 85 ;
Gelet op de Politieverordening van de burgemeester houdende veiligheidsmaatregelen  betreffende de zittingen van de gemeenteraad en van de besluitvormende organen van het OCMW in het kader van de coronacrisis
Overwegende wat volgt :
De uitnodiging alsook alle documenten met betrekking tot de agendapunten worden ten minste 24 uur vóór het voor de vergadering vastgestelde tijdstip elektronisch aan de betrokken leden meegedeeld
NEEMT AKTE
  • van het houden van de vergadering van de gemeenteraad op afstand.