Bestuur & Politiek

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

 

ENIG ARTIKEL

Er worden voor het dienstjaar 2020, 1990 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.