Bestuur & Politiek

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

 ENIG ARTIKEL

Er worden voor het dienstjaar 2019, 1990 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.